Richtlijnen orgaandonatie en COVID-19

Leiden, oktober 2020. NTS volgt de ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie en past hierop het orgaandonatie beleid aan. 

Klik hier voor een overzicht van de updates m.b.t. orgaandonatie t.t.v. COVID-19 vanaf 7 oktober 2020.

Samenvatting uitname richtlijn LORUT 

Bekijk hier de volledige richtlijn voor uitname.

Uitgangspunten

 • Ook tijdens een epidemie moet postmortale orgaandonatie zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden.
 • ZUT personeel (incl ODC) moet beroepshalve niet meer worden blootgesteld aan SARS-CoV-2 dan nodig.

Uitname en testen

 • ZUT en ODC gaan in principe naar elk donorziekenhuis om uit te nemen, ongeacht regiocodering.
 • Donor wordt vooraf getest en uitname vind alleen plaats bij negatieve test.
 • Melding bij ET kan wel plaatsvinden voordat testresultaten bekend zijn.

Vervoer

OK-fase

 • Reguliere beschermingsmiddelen bieden bij negatieve donor voldoende bescherming.
 • Samenwerking internationale thorax teams.
 • Samenwerking kan doorgaan, gezien beschermde omstandigheden. Max 4 leden per team.

Afhandelen COVID-klachten en besmettingen binnen ZUT

 • ZUT en ODC volgen testrichtlijn FMS.
 • Bij besmetting binnen ZUT tijdens procedure wordt meteen 1e chirurg en dd ODC-er geïnformeerd.
 • Besluitvorming bij 1e chirurg, ODC-er organiseert, ODC-er informeert het team, ET, NTS en de vervoerder.
   

Instructies betreden COVID positieve IC voor orgaandonatiecoördinatoren

 1. Bespreek met de intensivist waar je je kunt melden voor instructies bij het betreden van de IC.
 2. Bij aankomst op de IC bespreken met de contactpersoon (stip/coördinerend verpleegkundige) wat de werkinstructies zijn:
 • Wanneer beschermende maatregelen?
 • Wat is een geschikt kantoor? Liefst buiten de IC.
 • Hoe contact onderhouden met de verpleegkundige: op vaste tijden contact met elkaar, telefonisch doorbellen als streefwaarden niet worden behaald.
 1. Aanvraag laboratorium onderzoek etc. liefst zoveel mogelijk bundelen, alles kost extra inspanning.
 2. Labstickers etc met handschoenen aan op de buizen plakken.
 3. Bij voorkeur de patiëntenkamer pas betreden voor lichamelijke inspectie als COVID negatie is.
 4. Consulterend artsen duidelijk maken waar je te bereiken bent voor afstemming onderzoeken (radioloog, cardioloog, longarts)

Advies ziekenhuishygiënist tav persoonlijke spullen op COVID pos IC:

 1. STEEDS OPNIEUW HANDEN DESINFECTEREN!
 2. Covid kan zich vestigen op de wielen van je koffer, zolen van je schoenen. Zolang je hier geen handcontact mee hebt is dat geen probleem
 3. Dus vooral handvat koffer en de laptop desinfecteren, verder alles naar eigen logica schoonmaken.