Stijging donaties en transplantaties in mei 2020

Uit cijfers van de NTS blijkt dat door de COVID-19 -pandemie donatie en transplantatie onder druk was komen te staan. In de weken van de coronacrisis van half maart tot eind april was er een daling van 63% van het aantal transplantaties en 64% van het aantal donoren. In mei stijgt het aantal donaties en transplantaties weer.

  • Aantal orgaantransplantaties sterk gedaald vanaf medio maart, maar stijgt  weer in mei.
  • Aantal postmortale orgaandonoren sterk gedaald vanaf medio maart, maar stijgt weer in mei.
  • Levende donorprogramma’s gestopt vanaf medio maart, maar zijn/worden weer opgestart in mei.
  • De orgaanwachtlijsten blijven redelijk stabiel.
  • Instroom wachtlijst gedaald vooral voor niertransplantatie.
  • Uitstroom wachtlijst door overlijden/verslechtering niet duidelijk verhoogd.

Transplantaties

We zien dat er sinds de start van de corona-crisis in Nederland (15/3/2020) veel minder orgaantransplantaties zijn uitgevoerd dan gebruikelijk het geval is. De grootste daling zagen we in de 2e helft van maart en in de maand april. Normaal gesproken vinden er ca. 78 postmortale donor orgaantransplantaties per maand plaats (gemiddelde van maart 2019 t/m februari 2020); in april 2020 waren dat er slechts 31; een afname van 60%.

Aantal postmortale donor orgaantransplantaties

Hart Nier Lever Long Pancreas Totaal
mrt-19 1 27 12 8 4 52
apr-19 6 33 15 26 6 86
mei-19 2 31 12 15 2 62
jun-19 2 46 14 20 3 85
jul-19 4 58 16 19 6 103
aug-19 3 35 12 16 1 67
sept-19 3 39 16 20 - 87
okt-19 3 32 10 16 2 63
nov-19 1 51 21 24 2 99
dec-19 4 36 13 14 2 69
jan-20 6 40 13 16 5 80
feb-20 1 51 16 16 2 86
mrt-20 3 30 9 6 - 48
apr-20 2 9 9 9 - 29
mei-20 6 23 13 16 - 58

Scroll voor meer...

aantal levende donor orgaantransplantaties

Nier Lever  Totaal
mrt-19 39 2 41
apr-19 41 2 43
mei-19 43 - 43
jun-19 38 1 39
jul-19 43 3 46
aug-19 32 1 33
sep-19 41 2 43
okt-19 49 2 51
nov-19 43 3 46
dec-19 39 2 44
jan-20 46 1 47
feb-20 42 2 44
mrt-20 14 1 15
apr-20 - - 0
mei-20 17 2 19

Scroll voor meer...

Getalsmatig heeft de Corona crisis de grootste impact gehad op het niertransplantatie programma; zowel voor niertransplantatie met levende als postmortale donoren. Het levende donor programma is gestopt vanaf start van de corona-crisis tot en met april, terwijl er normaal gesproken ca. 43 levende donor orgaantransplantaties per maand plaatsvinden.

In mei zien we een herstel van het Nederlandse orgaantransplantatieprogramma en zijn er weer 58 postmortale donortransplantaties uitgevoerd. In mei is ook het levende donorprogramma weer voorzichtig opgestart in de meeste centra en zijn er 19 levende donor transplantaties uitgevoerd.

Aangezien het nierprogramma het grootst is, was herstel in mei van dit programma ook het duidelijkst zichtbaar.

Bij de levers zijn in maart en april ongeveer 2/3 van het normale aantal transplantaties uitgevoerd, terwijl dat aantal weer is hersteld tot een vrijwel normaal aantal in mei.

Bij de longen zien we een dieptepunt in het aantal transplantaties in maart; in april is ongeveer de helft van het normale aantal transplantaties uitgevoerd en ook dat is weer hersteld tot een vrijwel normaal aantal in mei.

Bij de harten zijn de transplantatie-aantallen te klein om een duidelijk verschil te zien in de corona-periode.

Het pancreasprogramma is sinds de start van de coronacrisis gestopt en dit moet in juni weer opgestart worden.

Donaties postmortale orgaandonoren

Het aantal postmortale orgaandonoren in Nederland is in april (8 donoren) met ca. 64% afgenomen ten opzichte van normaal (ca. 22 donoren); dit is in mei weer hersteld tot 21 donoren. Daarnaast zien we dat er in maart en april een groter deel van de gemelde donoren niet werd geëffectueerd. Ook dit is in mei weer hersteld.

Aantal donoren geeffectueerd van maart 2019 tot en met mei 2020
Aantal donoren geeffectueerd
mrt-19 12
apr-19 20
mei-19 19
jun-19 23
jul-19 28
aug-19 19
sep-19 21
okt-19 21
nov-19 26
dec-19 23
jan-20 24
feb-20 24
mrt-20 12
apr-20 8
mei-20 21

Scroll voor meer...