Herzien Scholing Communicatie rond Donatie

De scholing Communicatie rond Donatie wordt herzien, omdat de huidige scholing is verouderd, niet meer voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en onvoldoende aansluit bij verschillende doelgroepen. Tot de nieuwe scholing er is vragen we jullie de huidige CrD in een aangepaste vorm aan te bieden.

Hoe ziet de nieuwe scholing eruit?

Er komt een nieuwe scholing (met een nieuwe naam) die medisch professionals voorbereidt op:

  • het voeren van een orgaan- en/of weefseldonatiegesprek
  • het bieden van familiebegeleiding tijdens het proces rondom donatie

Op welke manier gaan we de scholing herzien?

De nieuwe scholing wordt ontwikkeld in samenwerking met inhoudsdeskundigen vanuit het veld. O.a. door hen te betrekken bij het bepalen en vormgeven van leerdoelen en inhoud. Naar verwachting wordt de combinatie e-learning en gesprekstraining behouden, omdat deze vorm zich het beste leent voor het aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot het voeren van gesprekken.

De scholing wordt in verschillende fasen ontwikkeld. We starten met het ontwikkelen van een basis scholing, die vervolgens naar behoefte verder kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld extra aandacht voor verschillende culturen en religies. De scholing Het Donatiegesprek en de Gesprekstraining ter voorbereiding op de nieuwe donorwet zullen (ter zijner tijd) in de herziene CrD worden verweven.

De scholing wordt maatwerk. Om maatwerk te kunnen leveren wordt de doelgroep voor de scholing (opnieuw) bepaald. Daarnaast gaat er ook een advies naar het ministerie van VWS. Dit advies zal ingaan op voorwaarden en/of voorwaardelijkheden die nodig zijn voor een gewenste organisatie van de scholing en de deelname van medisch professionals. In dit advies wordt ook opgenomen wat het benodigd scholingsbudget is om de scholing gesubsidieerd aan te kunnen bieden.

Hoe ziet de planning eruit?

De nieuwe scholing wordt ontwikkeld in samenwerking met inhoudsdeskundigen vanuit het veld. Projectgroepen hiervoor worden op korte termijn vormgeven. We zullen hiervoor enkele inhoudsdeskundigen gericht benaderen.

In het najaar van 2021 is gestart met een ‘pre-start’ van de nieuwe scholing. Deze zogenoemde pre-start heeft twee doelen: 

  1. het tegemoetkomen van ziekenhuizen die in het najaar scholingsdata gepland hebben en hadden gehoopt de nieuwe scholing aan te kunnen bieden, en
  2. het ondersteunen van de ontwikkelfase door deelnemende ziekenhuizen; testen of de scholing naar behoren werkt. De scholing wordt op deze manier voor een laatste keer getest voor deze aan alle ziekenhuizen beschikbaar wordt gesteld.

Naar verwachting gaat de nieuwe scholing in het eerste kwartaal van 2022 definitief live.

Tijdelijke aangepaste CrD scholing

Tot de nieuwe scholing er is vragen we jullie de huidige CrD in een aangepaste vorm aan te bieden. Dit betekent dat er voorafgaand aan de klassikale scholing twee e-learnings dienen te worden gemaakt:

  • Het Donatiegesprek (de e-learning over de nieuwe donorwet) – Module 1 en 2
  • Module voorbereiding op klassikale CrD (huidige voorbereidende e-learning) – deze module heeft een kleine revisie ondergaan, o.a. een aanpassing naar huidige- wet en regelgeving.

De klassikale scholing is iets gewijzigd: wijzigingen in opdrachten, nieuwe/gewijzigde casuïstiek en een aangepast evaluatieformulier. Alle wijzigingen zijn in de (nieuwe) trainershandleiding opgenomen. In de leeromgeving van de Nederlandse Transplantatie Stichting vind je de aangepaste CrD e-learning en alle documenten voor de scholing terug.  De aangepaste CrD e-learning wordt ook aangeboden via DocZero. De e-learning het Donatiegesprek vind je hier.

Accreditatie

Deelnemers, m.u.v. A(N)IOS, krijgen accreditatiepunten voor het volgen van de CrD (ABAN en NAPA: 6 punten/VSR: 7 punten). Accreditatie voor verpleegkundigen (V&V: 7 punten) wordt op dit moment opnieuw beoordeeld. Daarnaast krijgen deelnemers, m.u.v. A(N)IOS, ook accreditatiepunten voor het volgen van de e-learning modules 1 en 2 van Het Donatiegesprek (ABAN, NAPA, VSR en V&V: 1,5 punt). De nieuwe scholing zal voor alle relevante doelgroepen ter accreditatie worden aangeboden. Tevens onderzoeken we of er accreditatie voor trainers bij het FGZP en NIP mogelijk is.

Vragen?

Vragen over het herzien van de scholing Communicatie rond Donatie kun je mailen naar: scholing@transplantatiestichting.nl.