Deel 2 – Weefseldonatie

4. Informatieverstrekking aan familie

Tijdens de hele procedure is het van belang om de familie van de (potentiële) donor goed te informeren over het donatieproces. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de arts. Dit hoofdstuk biedt de arts daar handvatten voor. Schema 11 geeft weer om welke stap in het weefseldonatieproces het in dit hoofdstuk gaat.

In het donatiegesprek bespreekt u de toestemming voor weefseldonatie (zie Deel 1, Hoofdstuk 3.). Het is in het hele gesprek belangrijk om in te spelen op de informatiebehoefte van de familie. Dit is aan uw professionele inschatting als arts.

Schema 11 Overzicht weefseldonatie - Informatieverstrekking aan familie
Schema 11 Overzicht weefseldonatie - Informatieverstrekking aan familie

In het gesprek met de familie over de weefseldonatie kun je verschillende onderwerpen bespreken. Hieronder worden eerst een aantal algemene onderwerpen genoemd. Daarna geven we informatie over de donatie van specifieke weefsels. Tot slot wordt ingegaan op de afronding van het gesprek.