Nieuwbouw DPA

In 2021 starten we met de voorbereidingen van de nieuwbouw van DPA (Donation Procurement Application). Dit is de applicatie waarmee een ODC een orgaandonor aanmeldt bij Eurotransplant. Voordat we de applicatie kunnen gaan bouwen zijn er veel zaken die eerst geregeld of in kaart gebracht moeten worden. Waar bestaan de voorbereidingen uit?

Waar bestaan de voorbereidingen uit?


Keuze voor nieuwbouw

De afgelopen maanden heeft er een uitgebreide analyse plaatsgevonden van de mogelijkheden voor nieuwbouw. De uiteindelijke keuze bestond uit het bouwen van de applicatie in eigen beheer of het laten bouwen door een extern softwarebedrijf dat al ervaring had met het bouwen van een donorapplicatie. Omdat we met de applicatie een stuk maatwerk willen leveren dat in de toekomst ook goed aansluit op andere NTS-applicaties hebben we besloten in eigen beheer te bouwen. Hiervoor wordt het team van NTS ontwikkelaars momenteel uitgebreid.

Herziening items in DPA

Alle items die nu in de huidige DPA worden ingevoerd moeten worden herzien. Er zijn invulvelden die mogelijk weggelaten kunnen worden of gegevens die juist moeten worden toegevoegd. De herziening van deze items gaat in samenspraak met de orgaanadviescommissies.

Koppelingen

De nieuwe DPA zal straks met een aantal andere applicaties koppelen om gegevens op te kunnen halen en versturen. Er komt bijvoorbeeld een koppeling met de raadpleegapplicatie van de NTS. Gegevens van het raadplegen kunnen hiermee straks automatisch worden doorgestuurd naar DPA. Ook moet er, net als bij de huidige applicatie, een koppeling met de applicaties van Eurotransplant komen om de gegevens die nodig zijn voor allocatie door te sturen. Momenteel zijn we bezig om hiervoor alle specificaties op te stellen.

Privacy en wetgeving

Voordat er gegevens in de applicatie worden ingevuld moet er juridisch getoetst en vastgelegd worden hoe we (persoons)gegevens gaan verwerken. Ook zijn er contracten of overeenkomsten nodig met bijvoorbeeld Eurotransplant en andere partijen die betrokken zijn bij de bouw van de nieuwe applicatie.

Rapportages

We kijken hoe DPA ook ingezet kan worden voor het maken van rapportages. Denk hierbij aan de inzet van rapportages voor financiële en wetenschappelijke doeleinden.

Procesoptimalisatie

Om ervoor te zorgen dat de applicatie het proces straks zo goed mogelijk gaat ondersteunen vindt er op dit moment een business analyse plaats. Zo hebben we de knelpunten helder en weten we ook vooraf hoe alle applicaties die we de komende tijd gaan bouwen elkaar zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanmeldproces van een gecombineerde (orgaan- en weefsel)donor.

Overleg met werkgroep ICT

Voor veel van bovengenoemde punten vallen we terug op de kennis en expertise van de werkgroep ICT. Regelmatig geven zij advies en staan ze ons bij in een overleg of meeting. Tijdens de ontwerpfase van de applicatie zullen ze ook ondersteunen bij het testen van de applicatie zodat we zeker weten dat de applicatie ook gebruiksvriendelijk is en in de praktijk ook goed aansluit op het proces.