Richtlijnen orgaandonatie en COVID-19

NTS volgt de ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie en past hierop het orgaandonatie beleid aan.

Informatie arts IC en SEH

 • Orgaandonatie gaat door; 
 • Overleg met een orgaandonatiecoördinator (NTS);
 • Donoren altijd testen op COVID-19;
 • Plaats een orgaandonor liever niet op een COVID-IC;
 • Donor die COVID-19 heeft doorgemaakt;
  • >14dgn symptoom vrij,
  • 2 x negatieve PCR-test met tenminste 24 uur tussen testen.
 • Bij positief geteste naasten vindt het donatiegesprek telefonisch plaats;
 • Orgaandonatie duurt mogelijk langer in verband met verminderde IC-capaciteit (voor ontvangers).

Instructies betreden COVID positieve IC voor orgaandonatiecoördinatoren

 1. Bespreek met de intensivist waar u u kunt melden voor instructies bij het betreden van de IC.
 2. Bij aankomst op de IC bespreken met de contactpersoon (stip/coördinerend verpleegkundige) wat de werkinstructies zijn:
  • Wanneer beschermende maatregelen?
  • Wat is een geschikt kantoor? Liefst buiten de IC.
  • Hoe contact onderhouden met de verpleegkundige: op vaste tijden contact met elkaar, telefonisch doorbellen als streefwaarden niet worden behaald.
 3. Aanvraag laboratorium onderzoek etc. liefst zoveel mogelijk bundelen, alles kost extra inspanning.
 4. Labstickers etc. met handschoenen aan op de buizen plakken.
 5. Bij voorkeur de patiëntenkamer pas betreden voor lichamelijke inspectie als COVID negatie is.
 6. Consulterend artsen duidelijk maken waar u te bereiken bent voor afstemming onderzoeken (radioloog, cardioloog, longarts).

Advies ziekenhuishygiënist tav persoonlijke spullen op COVID pos IC:

 1. Steeds opnieuw handen desinfecteren!
 2. Covid kan zich vestigen op de wielen van uw koffer, zolen van uw schoenen. Zolang u hier geen handcontact mee hebt is dat geen probleem.
 3. Dus vooral handvat koffer en de laptop desinfecteren, verder alles naar eigen logica schoonmaken.