Uitname richtlijn LORUT tijdens COVID-19

 • Auteur(s): Danielle Mol en Mirjam Martens Beleidsmedewerkers B&O
 • Gericht aan: ODC-ers, supervisoren, LORUT, LOTTO, Witte Kruis Transplant, Medical Transport Nijmegen, ASL en ACE
 • Afgestemd met: LORUT
 • Datum: 3 augustus 2021
 • Status: Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd

Inhoud

Aanleiding

Er is een toename in besmettingen door de delta-variant. Deze is besmettelijker en is de dominante variant in Nederland geworden. Deze variant komt ook in de ons omringende landen voor. Het proces van orgaandonatie en daarmee de (inter)nationale orgaanuitwisseling vindt nog altijd plaats. Het is belangrijk om afspraken te maken hoe het risico op besmetting met SARS-CoV-2, in het kader van postmortale orgaandonatieprocedures zo laag mogelijk kan worden gehouden. In vergelijking met reguliere ziekenhuiszorg speelt hierbij mee dat externe uitnameteams naar het donorziekenhuis komen om daar een uitnameprocedure te verrichten. Deze teams zouden een infectie ‘mee kunnen nemen’ naar hun eigen ziekenhuis, waardoor de epidemie zich sneller uitbreidt onder gezondheidszorgmedewerkers. Daarnaast speelt de kans op overdracht van het virus naar kwetsbare transplantatiepatiënten. Het vaccinatieprogramma wordt in Nederland steeds verder uitgerold en de vaccinatiebereidheid is hoog. Er is echter geen vaccinatieverplichting ook niet voor de zorgprofessional. Een veilige werkplek borgen blijft een belangrijk aandachtspunt.

Uitgangspunten

 • Binnen de mogelijkheden die er zijn tijdens een epidemie moet postmortale orgaandonatie door kunnen blijven gaan ten behoeve van patiënten op de wachtlijst.
 • Het acceptatiebeleid van organen wordt bepaald door orgaanadviescommissies LOL, LONT en LOTTO.
 • ODC en ZUT-personeel moeten beroepshalve niet meer worden blootgesteld aan SARS-CoV-2 dan strikt noodzakelijk.
 • Gasten/studenten/onderzoekers zijn toegestaan tijdens een MOD-procedure mits dit binnen de RIVM- en vervoersafspraken past (en het niet te druk is op de OK).

Uitname en testen

 • Elke donor wordt getest op SARS-CoV-2, hetgeen inhoudt: een nasofarynx (neus)wat en orofarynx (keel)wat. Bij een positieve PCR uitslag wordt de donor procedure gestaakt. De donor mag al wel gemeld worden aan ET voordat de COVID-testuitslag bekend is (NTS/NTV standpunt).
 • Aangezien een donor altijd endotracheaal geïntubeerd zal zijn met een gesloten beademingssysteem met filter, is de kans op overdracht van eventueel SARS-CoV-2 van donor op anderen gering. Het risico voor het team is minimaal.
 • De ZUT teams en de ODC-ers nemen uit in elk donorziekenhuis, ongeacht de verschillende coderingen van de risicogebieden binnen Nederland. Dit is gebaseerd op het zeer zorgvuldige screenings- en selectiebeleid in Nederland
 • Vanwege de toenemende besmettingscijfers heeft het expertiseteam infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten op verzoek van het OMT het preventief maskerbeleid in de publieke ruimte heroverwogen. Dit heeft geleid tot een voorlopige aanpassing: Indien men in publieke ruimte < 1,5 meter afstand kan aanhouden wordt een masker gedragen. De aanpassing zal in elk geval tot eind augustus gelden. In diverse ziekenhuizen wordt het dragen van een masker sowieso weer voorgeschreven.

Vervoer

 • Er zijn specifieke richtlijnen opgesteld ten aanzien het vervoer van de ZUT teams naar de donor ziekenhuizen. Deze informatie staat in de Richtlijn vervoer en transport tijdens SARS-CoV-2. Het gaat hierbij om extra veiligheidsmaatregelen, zoals minder personen per voertuig, het dragen van mondkapjes, het ontsmetten van handen en een spatscherm tussen voor- en achterbank. Raadpleeg altijd deze richtlijn voor de meest actuele informatie.
 • Deze richtlijn moet streng worden nageleefd door zowel chauffeur als de leden van het ZUT om de veiligheid van de ZUT-leden en chauffeurs te waarborgen en het transport en dus uiteindelijk transplantaties niet in gevaar te brengen.
 • De chauffeur wacht buiten het ziekenhuis met uitzondering van de coördinerende chauffeur.

OK-fase

 • Indien SARS-CoV-2 op een IC onder controle is – volgens Richtlijn IC tijdens SARS-CoV-2 - en de donor is negatief getest, is transport van een donor naar de OK met reguliere contactisolatie voldoende.
 • Bij een SARS-CoV-2 negatieve donor zijn tijdens de OK-fase reguliere beschermingsmaatregelen (chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, handdesinfectie, jassen) van het ZUT op de operatiekamer voldoende voor het team.
 • Er is ruimte voor het ZUT om te besluiten aanvullende beschermingsmaatregelen in te zetten (wanneer de situatie daarom vraagt), zoals FFP-2 maskers en spatbrillen.

Samenwerking internationale thorax teams

 • Indien een buitenlands (thorax)team gelijktijdig met een ZUT opereert, dienen de nationale (overheids-)richtlijnen voor buitenlands bezoek aan Nederland gevolgd te worden. Hierin staat dat zorgprofessionals voor werk naar Nederland mogen reizen.
 • Bij klachten van SARS-CoV-2 mogen zij niet naar Nederland komen.
 • Uit hoofde van beperkte vervoersmaatregelen voor inkomende thoracale teams kunnen slechts 4 teamleden vervoerd worden naar het donorziekenhuis. De ODC stemt dit af met de buitenlandse teams.
 • Naast de overheidsrichtlijn geldt voor deze zorgprofessionals dat zij weinig contact hebben in Nederland en de contacten op de OK vinden plaats onder beschermde omstandigheden. Zodoende is het dus niet nodig om aan deze teams strengere maatregelen op te leggen/eisen te stellen.

Afhandelen COVID-klachten en besmettingen ZUT teams

Hoe om te gaan met klachten en besmettingen binnen de ZUT teams. 

 • ZUT teams & ODC-ers volgen het testbeleid voor zorgmedewerkers zoals geformuleerd door de FMS:
  • De zorgmedewerker met één of meer COVID-gerelateerde klachten blijft direct thuis.
  • Zorgmedewerkers (en huisgenoten) laten zich bij klachten direct testen.
  • Als een huisgenoot klachten heeft kan de zorgmedewerker doorwerken, mits de testuitslag van de huisgenoot binnen 48 uur bekend is. Als dit niet het geval is, zal de zorgmedewerker alsnog in quarantaine gaan tot de testuitslag beschikbaar is.
  • Als een huisgenoot positief getest is blijft zorgmedewerker thuis (tenzij kritisch voor bedrijfsvoering en speciale condities worden afgesproken).
  • Als een patiënt positief getest is, kan de zorgmedewerker doorwerken als er voldoende bescherming was. Als er geen voldoende bescherming was kan ook worden doorgewerkt, mits alertheid op klachten tot 10 dagen na contact. Volg lokaalbeleid voor testen en vervolg.
  • Als een collega positief getest is, kan de zorgmedewerker doorwerken. Alertheid op klachten tot 10 dagen na laatste contact. Volg lokaal beleid inzake testen en vervolg.
 • Als er achteraf een besmetting bij een van de teamleden wordt geconstateerd tijdens een uitname procedure, dan wordt als volgt gehandeld:
  • De positief geteste medewerker informeert zowel de 1e chirurg als de dienstdoend ODC-er.
  • De 1e chirurg is verantwoordelijk voor besluitvorming, waarbij richtlijn FMS wordt gevolgd. Richtlijn LORUT COVID-29 V3 dd 15-10-2020 Richtlijn Transport Organen en Teams COVID-19 versie 3.0 5/5.
  • De dienstdoend ODC-er heeft de regie over de organisatorische aspecten en informeert het betrokken team, Eurotransplant, de NTS en het vervoersbedrijf.
  • De 1e chirurg stemt met de ODC-er af wie de SAE/SAR melding invult, waardoor ook eventueel betrokken buitenlandse teams worden geïnformeerd.

Bronnen