Vraag en antwoord KPI-rapportages en analyserapportages

Vanaf juli 2021 zijn de KPI-rapportages beschikbaar via de membersite. Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over deze KPI-rapportages.

Vraag en antwoord KPI-rapportages

Algemeen

Waar vind ik de KPI-rapportages?
De KPI-rapportages zijn beschikbaar via de knop ‘statistieken’ op de membersite.

Om welke rapportages gaat het?
Het gaat om KPI-rapportages voor orgaan- en weefseldonatie voor de volgende 5 KPI’s:

 1. Donorherkenning
 2. Raadpleging Donorregister
 3. Gevoerde donatiegesprekken
 4. Akkoord uit donatiegesprek
 5. Conversieratio

Om beter inzicht te krijgen in KPI-5 Conversieratio hebben we per donatiefase een extra rapport gemaakt. Dit zijn geen KPI-rapporten, deze rapporten bevatten wel relevante informatie over donatie. Het gaat of de volgende fasen: Aanmelding, Acceptatie, Uitname, Vrijgave en Transplantatie.

Zijn deze KPI’s nieuw?
De KPI-rapportages voor orgaandonatie bestonden ook al in NORD. De KPI-rapportages voor weefseldonatie zijn nieuw.

Welke KPI's zijn er nog meer?
De rapporten KPI-0 en KPI5 zijn nieuws. Door een koppeling met andere databases (Vita en DPA) kunnen deze KPI's worden ontwikkeld.

 • KPI 0 geeft een overzicht van de donatiefasen.
 • KPI 5 Conversieratio: welk percentage van de potentiële donoren heeft geleid tot weefselvrijgave of orgaantransplantatie. 

Wat is er veranderd?
De vormgeving is nieuw en de KPI-rapporten zijn nu beschikbaar via de membersite. De rapportages zelf zijn gebaseerd op de reeds bestaande KPI-rapportages in NORD. De KPI-rapporten voor weefseldonatie zijn nieuw. De rapportages hebben nu duidelijke definities.

Welke rapporten zijn er nog meer?
Naast de KPI-rapporten zijn er per KPI ook analyserapporten op ziekenhuisniveau beschikbaar (voorheen de ‘ad hoc rapportages kengetallen orgaan- en weefseldonatie’). Het gaat daarbij om de detailinformatie per KPI, zoals bijvoorbeeld redenen waarom er niet is geraadpleegd, of redenen waarom nabestaanden niet zijn benaderd. Deze analyse is alleen beschikbaar op ziekenhuisniveau voor de invoerder van NovaNORD.

Wat is het doel van de KPI-rapportages?
De KPI-rapportages leveren ziekenhuizen stuurinformatie over hun dagelijkse werkprocessen met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie. Voor orgaandonatie zijn de bestaande KPI-rapporten aangepast conform de nieuwe donorwet en de Kwaliteitsstandaard Donatie (bijvoorbeeld ten aanzien van ‘geen bezwaar’ registratie). De nieuwe KPI-rapporten over weefseldonatie bevatten ook de onderdelen uit de nieuwe donorwet. Naast het leveren van stuurinformatie worden de rapporten ook gebruikt voor evaluatie van de ‘Kwaliteitsstandaard Donatie’ en voor de beleidsevaluatie donatie bij de NTS en VWS.

Wie zijn betrokken bij de ontwikkeling van de rapportages?
Voor de ontwikkeling van de rapportages is een klankbordgroep samengesteld bestaande uit DC’s vanuit elke regio, een RTL/ODC en een ODC. Deze klankbordgroep vertegenwoordigde de inbreng van de DC’s, leverde input voor de ontwikkeling van de rapportages en heeft de concept KPI-rapporten getest.

Wie zijn de gebruikers van de KPI-rapportages?
Gebruikers van de KPI-rapporten zijn alle RTL, ODC, DC, CDI, DI, onderzoekers, beleidsmedewerkers en management die betrokken zijn bij donatie in Nederland.

Is er een handleiding beschikbaar?
Ja er is een handleiding beschikbaar en ook een instructiefilmpje. 

Gebruik KPI-rapportages

Waarom zijn de rapportages gebaseerd op definitieve dossiers?
Dit heeft ermee te maken dat NovaNORD nu de raadplegingen ontvangt. In enkele gevallen kan het zijn dat er een dossier is van een niet-overleden patiënt. Wanneer dit het geval is, mailt de DC naar de NTS. Het dossier wordt dan verwijderd. De rapportages betreffen namelijk alleen data van overledenen.

Waar zie ik de potentiële orgaandonor van de niet-acute-as terug?
In KPI-1 worden de potentiële orgaandonoren van de acute-as getoond. In de praktijk kan het zo zijn dat er een potentiële orgaandonor buiten de acute as is overleden. Via het extract uit de applicatie kun je deze terug vinden.

Wat zijn de normen bij KPI's?
Er zijn nog geen normen gesteld, dit is mogelijk iets voor de langere termijn.

Welke consequenties hangen aan het niet behalen van de KPI-norm?
Aangezien er nog geen norm is hangen er ook geen consequenties aan.

Hoe zie ik een statistische donor terug?
De NTS gebruikt de term statistische donor niet meer. In KPI-0 kun je per donatiestap zien waar de potentiële donoren zijn uitgevallen. Hierin zie je bijvoorbeeld hoeveel donoren zijn aangemeld, maar waar niets is uitgenomen.

Mag ik deze rapportages gebruiken?
De rapportages mogen gebruikt worden voor presentaties, scholing en terugkoppeling aan medisch professionals. Wij stellen de KPI-rapportages alleen beschikbaar aan donatieprofessionals. Het gaat hierbij namelijk om prestatie-indicatoren.

Zie ik donatiegesprekken terug, als er niet geraadpleegd is?
Ja. Ook wanneer het Donorregister niet geraadpleegd is, kun je het aantal donatiegesprekken zien in KPI-3: gevoerde donatiegesprekken.

Waar zie ik het totaal aantal overledenen?
KPI-0 geeft een overzicht van het aantal overledenen onder de knop Aantallen.

Wat heb ik als DC aan deze rapportages
Deze rapporten zijn vooral voor RTL, ODC, CDI, DI en NTS bedoeld. Als gebruiker kun je KPI-rapportages zien op drie verschillende niveaus; Nederland, per donatieregio, per cluster. Als DC adviseren we je analyserapporten op ziekenhuisniveau te gebruiken.

Meer informatie of vragen?
Neem contact op via dc@transplantatiestichting.nl.

Vraag en antwoord analyserapportages

Algemeen

Waar vind ik de analyserapportages?
De analyserapportages zijn beschikbaar via de knop ‘Statistieken’ op de membersite.

Om welke rapporten gaat het?
Het gaat om analyserapportages voor orgaan- en weefseldonatie op ziekenhuisniveau voor KPI 0 t/m 5: 

 1. Donorherkenning
 2. Raadpleging Donorregister
 3. Gevoerde donatiegesprekken
 4. Akkoord uit donatiegesprek
 5. Conversieratio

Om beter inzicht te krijgen in KPI-5 Conversieratio hebben we per donatiefase een extra rapport gemaakt. Dit zijn geen KPI-rapporten, deze rapporten bevatten wel relevante informatie over donatie. Het gaat of de volgende fasen: Aanmelding, Acceptatie, Uitname, Vrijgave en Transplantatie.

Wie zijn de gebruikers van de analyserapportages?
De analyserapportages zijn toegankelijk voor de DC’s en NTS omdat dit rapporten op ziekenhuisniveau zijn. Als DC kun je alleen de analyserapportages zien voor de ziekenhuizen waarvoor je invoert. 

Wat is het doel van de analyserapportages?
De analyserapportages leveren ziekenhuizen stuurinformatie over hun dagelijkse werkprocessen met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie. Naast het leveren van stuurinformatie worden de rapporten ook gebruikt voor evaluatie van de ‘Kwaliteitsstandaard Donatie’ en voor de beleidsevaluatie donatie bij de NTS en VWS.  

Wat zijn de grootste veranderingen?
Voor de orgaanketen zijn de bestaande rapporten aangepast conform de nieuwe donorwet en de Kwaliteitsstandaard Donatie (bijvoorbeeld ten aanzien van ‘geen bezwaar’ registratie). Voor de weefselketen is het donorherkenningsproces uitgebreid. De DC voert een donorherkenning voor weefseldonoren uit in specifieke gevallen. Hierdoor is het mogelijk om het potentieel aan weefseldonoren in kaart te brengen.

Wie zijn betrokken bij de ontwikkeling van de rapporten?
Voor de ontwikkeling van de analyserapportages is een klankbordgroep samengesteld bestaande uit DC’s vanuit elke regio, een RTL/ODC en een ODC. Deze klankbordgroep vertegenwoordigde de inbreng van de DC’s, leverde input voor de ontwikkeling van de rapportages en heeft de concept rapporten getest. De nieuwe KPI-rapporten over weefseldonatie bevatten ook de onderdelen uit de nieuwe donorwet. 

Is er een handleiding beschikbaar?
Ja, er is een handleiding beschikbaar. Deze vind je op de membersite

Wat is het verschil tussen een KPI-rapportage en een analyserapport?
De KPI-rapportages zijn rapporten die de KPI weergeven op niveau cluster, regio en Nederland. De analyserapportages geven de KPI en bijbehorende analyse op ziekenhuisniveau weer. De weergave op ziekenhuisniveau kent dezelfde functionaliteiten als de KPI-rapporten.

Waar zie ik het totaal aantal overledenen?
KPI-0 geeft een overzicht van het aantal overledenen ten opzichte van het aantal aangemelde donoren. In het KPI-0 rapport kun je ook het aantal overledenen per afdeling of per maand in tabelvorm terugvinden.

Meer informatie of vragen?
Neem contact op via dc@transplantatiestichting.nl

Gebruik KPI-rapportages en analyserapportages

Waarom zijn de rapportages gebaseerd op definitieve dossiers?
Dit heeft ermee te maken dat NovaNORD nu automatisch de raadpleeggegevens inlaadt. In enkele gevallen kan het zijn dat er in NovaNORD een dossier is van een patiënt waarvoor wel geraadpleegd is, maar die uiteindelijk niet (in het ziekenhuis) is overleden. Wanneer dit het geval is, mailt de DC naar de NTS. Het dossier wordt dan verwijderd. De rapportages betreffen alleen data van overledenen in het betreffende ziekenhuis. 

Waar zie ik de potentiële orgaandonor van de niet-acute-as terug?
In KPI-1 worden de potentiële orgaandonoren van de acute-as getoond. In de praktijk kan het zo zijn dat er een potentiële orgaandonor buiten de acute as is overleden. Via het extract uit de applicatie kun je deze terug vinden. 

Mag ik deze rapportages gebruiken?
De rapportages mogen gebruikt worden voor presentaties, scholing en terugkoppeling aan medisch professionals. Wij stellen de KPI-rapportages alleen beschikbaar aan donatieprofessionals. Het gaat hierbij namelijk om prestatie indicatoren. De KPI-rapportages kunnen ingezien worden door RTL, ODC, DC, DI, CDI, NTS. De analyserapportages zijn toegankelijk voor de DC’s en NTS omdat dit rapporten op ziekenhuisniveau zijn. Als DC kun je alleen de analyserapportages zien voor de ziekenhuizen waarvoor je invoert.

Hoe kan ik de rapporten downloaden?
In de handleiding staat precies beschreven hoe je rapporten kunt downloaden.

Is de data in de rapporten altijd up-to-date? 
Ieder rapport is voorzien van een ‘ververs datum’ linksboven. Deze datum is de peildatum, waarop de data in het rapport is gebaseerd. De rapporten worden iedere dag ververst met de data uit NovaNORD. De data van Vita en ET-Enis worden wekelijks ververst. 

Meer informatie of vragen?
Neem contact op via dc@transplantatiestichting.nl.