Vraag en antwoord COVID-19 en weefseldonatie

Op dit moment is weefseldonatie mogelijk bij overledenen, die zowel in- als buiten het ziekenhuis overlijden. Bekijk hier de richtlijn weefselcriteria tijdens COVID-19.

Wat zijn de actuele ontwikkelingen rond weefseldonatie?

De NTS kan weefseldonoren uit een ziekenhuis aannemen. Uitname van weefsel kan wel afhankelijk zijn van de lokaal geldende regels en restricties.

We nemen ook overleden patiënten aan van buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld patiënten die worden aangemeld vanuit de thuissituatie, een hospice of verpleeghuis. De uitname bij deze donoren vindt meestal plaats bij een uitvaartverzorger.

De NTS laat door Sanquin doormiddel van postmortaal afgenomen swabs alle weefseldonoren op COVID-19 testen.

Wat zijn de medische criteria voor weefseldonatie en COVID-19?

COVID-19 is een contra-indicatie voor weefseldonatie indien:

  • Er sprake is van een actieve of klinisch bewezen infectie met SARS-CoV-2 ten tijde van overlijden.
  • Er sprake is van een verdenking op een infectie met SARS-CoV-2 ten tijde van overlijden.
  • De donor een infectie heeft doorgemaakt met SARS-CoV-2 en minder dan 14 dagen symptoomvrij is.
  • De donor in de afgelopen 10 dagen in nauw contact is geweest met een persoon met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2. 
  • De donor korter dan 5 dagen geleden uit het buitenland is gekomen.

Vaccinatie tegen COVID-19:

Vaccinatie tegen COVID-19 is geen contra-indicatie voor donatie van alle weefsels. De donor moet echter wel de laatste 14 dagen na vaccinatie symptoomvrij zijn geweest.

Onder welke omstandigheden is weefseldonatie mogelijk?

De weefseluitname-organisatie WUON neemt alle benodigde voorzorgsmaatregelen om de weefseluitname veilig te laten verlopen voor het uitnameteam en de professionals op de uitnamelocatie.

De omstandigheden op locatie moeten het wel mogelijk maken om weefseldonatie uit te voeren. Het moet voor externe partijen (WUON) zijn toegestaan om het ziekenhuis, de OK en/of het mortuarium te betreden. Het heeft de voorkeur dat het mortuarium over een aparte ruimte (bijvoorbeeld een obductieruimte) beschikt om de uitname te kunnen uitvoeren en dat in het mortuarium extra maatregelen worden genomen bij de behandeling van overleden COVID-patiënten, zoals bodybags, extra schoonmaak en desinfectie.

De weefseluitname-organisatie WUON neemt bij elke geaccepteerde donor vooraf contact op met het betreffende mortuarium (en bij botweefsel, de OK) om navraag te doen naar de omstandigheden.

Hoe verloopt het testen op COVID-19?

Om te bepalen of er risico is op een actieve infectie worden er bij de donoraanname een aantal extra vragen gesteld aan de aanmeldend arts. Het gaat dan om het uitvragen van symptomen, mogelijk contact met COVID-19-patiënten en informatie over reeds afgenomen tests. Als de aanmelding is afgerond en de overledene is geaccepteerd voor donatie, reist de uitname-organisatie WUON naar de uitnamelocatie.

De uitnameteams nemen materiaal uit neus en/of keel af voor de PCR-test. Deze tests worden na uitname ingezet bij Sanquin. Omdat tijdens de telefonisch aanname al wordt gescreend op het risico op COVID-19 is de verwachting dat het aantal positieve testen zeer beperkt zal zijn.

Wat gebeurt er bij een positieve uitslag van de COVID-test?

SARS-COV-2 valt onder groep A van de meldingsplichtige infectieziekten. Een positieve uitslag wordt door de NTS verplicht gemeld aan de GGD. Daarnaast worden de aanmeldend arts en de huisarts van de overledene op de hoogte gebracht. De uitslag is ongeveer 3 tot 7 dagen na uitname bekend.

De test en de afname van materiaal bij de donor vallen onder de voorbereidende handelingen voor donatie. Er hoeft dus geen expliciete toestemming aan nabestaanden te worden gevraagd om de test uit te voeren.

Voor de nabestaanden kan een positieve uitslag wel tot gevolg hebben dat er een contactonderzoek wordt ingesteld door de GGD en thuisisolatie wordt opgelegd.

Hoe blijf ik op de hoogte van het donoraannamebeleid?

Het donoraannamebeleid wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast op basis van de actuele omstandigheden. Op de website van de NTS vindt u het actuele beleid en achtergrondinformatie over weefseldonatie en COVID-19. Belangrijke wijzigingen worden ook aan de donatieprofessionals gecommuniceerd en zijn terug te vinden op de NTS-membersite.

Waar kan ik terecht met vragen?

Hebt u toch nog een vraag? Bel het orgaancentrum op 071 - 57 95 795.