Ga naar de inhoud

Criteria en contra-indicaties orgaandonatie

Op basis van criteria en contra-indicaties kan een arts bij overlijden beoordelen of iemand na de dood daadwerkelijk donor kan zijn.

Deze criteria en contra-indicaties gelden sinds 10 oktober 2016.

Algemene contra-indicaties orgaandonatie

Bij onderstaande situaties is orgaandonatie in principe uitgesloten. Let op: dit zijn relatieve contra-indicaties. Overleg bij twijfel altijd met een transplantatiecoördinator via de NTS 071 - 579 57 95.

  • onbekende doodsoorzaak
  • onbehandelde sepsis
  • maligniteiten, met uitzondering van enkele primaire, niet-gemetastaseerde hersentumoren en indien de voorgeschiedenis een curatief behandelde maligniteit vermeldt
  • actieve virale infectie met rabiës, herpes zoster, rubella of hiv
  • actieve tuberculose

Algemene criteria voor orgaandonatie

  • hersendood met een intacte circulatie (DBD-donatie), of
  • voldoen aan de criteria voor donatie na een onomkeerbare circulatiestilstand (DCD-donatie)

Leeftijdsgrenzen voor heartbeating donatie (DBD)

Orgaan Leeftijdsgrenzen

nieren

geen leeftijdsbeperking

lever

geen leeftijdsbeperking

longen

tot ± 75 jaar

hart

tot ± 70 jaar

pancreas: gehele pancreas

pancreas: eilandjes van Langerhans

tot ± 60 jaar

tot ± 75 jaar

dunne darm

1 tot ± 50 jaar

Leeftijdsgrenzen voor non-heartbeating donatie (DCD)

Orgaan Leeftijdsgrenzen

nieren

 tot ± 75 jaar

longen

 tot ± 75 jaar

lever

vanaf 1 maand

pancreas: gehele pancreas

pancreas: eilandjes van Langerhans

5 tot ± 50 jaar

tot ± 75 jaar

Procedure bij overlijden

Controleer bovenstaande criteria en contra-indicaties, raadpleeg vervolgens het Donorregister via de NTS: 071 - 579 57 95 en volg de procedure onder donor aanmelden

Volg bij euthanasie de richtlijn Orgaandonatie na euthanasie.