Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

4 vragen over het wetsvoorstel en je registratie

Er zijn veel vragen over de mogelijke nieuwe donorwet van D66. De Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen maar de Eerste Kamer moet hier ook nog mee instemmen. Als de Eerste Kamer tegen stemt, komt er geen nieuwe wet. Op dit moment verandert er dan ook nog niets aan je registratie.

Ik hoor over een nieuwe donorwet. Is die al ingegaan?

Nee. Die gaat pas in als de Eerste Kamer hiermee instemt. Pas als ook hier een meerderheid is, is het definitief. Daarna moet nog een ingangsdatum worden gekozen. Voorlopig verandert er dus niets.

Blijft mijn registratie geldig?

Jazeker. Een 'ja' en 'nee' in het Donorregister blijven gewoon geldig, ongeacht het moment waarop je dit hebt aangegeven. Ook als je nog geen keuze hebt gemaakt, kun je dat gewoon doen via www.donorregister.nl. Als het nieuwe registratiesysteem doorgaat (mocht ook de Eerste Kamer instemmen), blijft je keuze registreren belangrijk. 

Ik wil donor worden, heeft het zin als ik me registreer?

Het heeft zeker zin om je te registreren. Want ook als de nieuwe wet eventueel in zou gaan, blijft een Ja-registratie de meest duidelijke keus. Mocht je ooit overlijden, dan kan een arts in het register zien dat jij positief staat tegenover donorschap. En dat is fijn voor je nabestaanden om te weten.

Ik wil geen donor zijn, wat moet ik doen?

Als je na je overlijden geen organen of weefsels wilt doneren, dan kun je dit aangeven in het Donorregister met een 'Nee'. Daaraan verandert een eventueel nieuw systeem niets.

Meer weten over wat het wetsvoorstel inhoudt? D66 zet de belangrijkste punten op een rij.