Ga naar de inhoud

782 orgaantransplantaties door 271 donoren

illustratie met voorbeelden van grafieken

Nooit eerder waren er in Nederland zoveel mensen (271) die na hun dood organen afstonden voor transplantatie als in 2014.  Zij maakten 782 orgaantransplantaties in Nederland mogelijk. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van 2013. Ook gaven weer meer mensen bij leven een nier of een deel van de lever voor transplantatie. In 2014 doneerden 533 mensen (2013: 522) bij leven een orgaan.

Zo blijkt uit onze voorlopige jaarcijfers*. ‘Er lijkt sprake van een trendmatige stijging van het aantal orgaandonoren. De nieuwe organisatie van donatie in de ziekenhuizen en de vele aandacht voor het belang van orgaandonatie lijken hun vruchten af te werpen', aldus NTS-directeur Bernadette Haase. Ten opzichte van de periode voorafgaand aan het Masterplan Orgaandonatie (2005-2007: gemiddeld 225 donoren per jaar) is het aantal donoren toegenomen met 20 procent. Het aantal transplantaties stijgt zelfs met 23 procent (2005-2007: gemiddeld 636 transplantaties per jaar).

Toch is dit allerminst een reden om tevreden achterover te leunen. 'Het kan beter en moet beter. Daar gaan we voor. Voor al die patiënten die soms jaren op de wachtlijst staan. De signalen zijn hoopvol en we gaan door op de ingeslagen weg. De komende 2 jaar voeren we onder meer verbeteringen door in de indeling van de organisatiestructuur in regio’s en in de uitwisseling van ‘best practices’, zodat we hopelijk tot nog mooiere resultaten komen', aldus Haase.

Wachtlijst

De wachtlijst voor een orgaantransplantatie is in het afgelopen jaar met 9 procent gedaald. Op 1 januari 2015 staan er 1041 transplantabele patiënten op de wachtlijst voor een donororgaan. Op 1 januari 2014 waren dat er 1149. Met name de wachtlijsten voor nier- en levertransplantatie dalen: respectievelijk met 12 procent en met 21 procent. Ondanks meer harttransplantaties (van 37 naar 51), is de wachtlijst voor een harttransplantatie toegenomen. Er is een stijging van 2 procent van het aantal weefseldonoren; de wachtlijst voor een hoornvliestransplantatie is gelijk gebleven.

De Nederlandse Transplantatie Stichting is - in opdracht van de minister van VWS - verantwoordelijk voor het objectief toewijzen van organen en weefsels aan geschikte ontvangers en het bijhouden van de wachtlijst voor organen en weefsels. Daarnaast is de NTS verantwoordelijk voor de bemiddeling bij het ontvangen, typeren en vervoeren van organen en weefsel van donoren. Een aantal van de taken op het gebied van orgaandonatie worden onder verantwoordelijkheid van de NTS uitgevoerd door Eurotransplant.

*Peildatum cijfers: 7 januari 2015

Bel voor meer informatie met Jeantine Reiger, manager voorlichting, communicatie en onderwijs: 071 579 84 42 of 06 51 71 62 54.