Ga naar de inhoud

Eerste Kamer stemt voor wetsvoorstel D66

Met 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen werd vandaag in de Eerste Kamer het wetsvoorstel over een actief donorregistratiesysteem aangenomen. 

Wet niet meteen in werking

Het zal nog even duren voordat de nieuwe wet ingaat. Dat wordt in 2020. Het blijft dus belangrijk je keuze vast te leggen in het Donorregister. 

Wat gaat er nu veranderen?

Iedere ingezetene van Nederland van 18 jaar en ouder krijgt een brief met een donorformulier en de vraag je keuze vast te leggen. Wanneer je niet reageert op deze herhaalde oproep, word je geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen donatie van je organen en weefsels. Je ontvangt hiervan een bevestiging. Het is altijd mogelijk je registratie te wijzigen.

Reactie NTS

Bernadette Haase, directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting: ‘De politiek heeft een weloverwogen besluit genomen. Het is fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Het is een opsteker voor iedereen die er hard voor gewerkt heeft. En we hopen natuurlijk dat het goed nieuws is voor de patiënten op de wachtlijst.'

'Een absolute voorwaarde is wel dat iedereen goed is voorgelicht over de praktische consequenties van de wetsverandering: wanneer gaat de wet in, wat gebeurt er in de tussentijd en wat betekent het als je niet zelf actief je keuze vastlegt? Als NTS zullen wij ons daar, samen met het ministerie van VWS, optimaal voor inzetten. Daarnaast blijven we natuurlijk investeren in een goed donatiebeleid in de ziekenhuizen, waaronder een uitstekende begeleiding van de familie bij een overlijden. Dat doen we samen met de betrokken medisch professionals.’