Ga naar de inhoud

Geeft de nierwachtlijst een goed beeld van het donorentekort?

De vraag naar niertransplantaties is groot en de wachtlijst lang. Maar geeft deze wachtlijst wel een goed beeld van alle nierpatiënten die een transplantatie nodig hebben? De NTS onderzocht hoe de wachtlijst is samengesteld en hoe de lijst zich in 5 jaar ontwikkelt. Op basis van het onderzoek komt het team met aanbevelingen voor een betere registratie en onderhoud van de nierwachtlijst. 

Transplantabel en niet transplantabel

Patiënten op de wachtlijst voor een nier zijn ingedeeld in transplantabel en niet transplantabel. Niet transplantabel betekent dat iemand geen niertransplantatie kan ondergaan vanwege bijvoorbeeld een infectie. Het kan ook dat een patiënt al een aanbod van een levende donor heeft. Ook voor donatie bij leven is namelijk eerst registratie op de wachtlijst nodig. De behandelend arts registreert de patiënt dan als niet transplantabel. Deze patiënten kunnen op dat moment niet in aanmerking komen voor een nier van een overleden donor.

Wachttijd nam af, maar niet voor iedereen

Om een beter inzicht te krijgen in de vraag naar postmortale nieren, de niertransplantatiewachtlijst en de in- en uitstroom van de wachtlijst startte de NTS een onderzoek. De onderzoekers vergeleken over de periode 2000-2014 de kans op een transplantatie tussen alle transplantabele en niet transplantabele patiënten. In deze onderzoeksperiode bleek dat voor transplantabele patiënten de wachttijd afnam. Voor niet transplantabele patiënten nam de wachttijd echter toe. Zij moesten 2x langer wachten op een transplantie dan de transplantabele patiënten.

Meer transparantie in de wachtlijst nodig

Volgens de auteurs wordt de totale wachtlijst voor niertransplantatie in Nederland steeds langer door verschillende oorzaken Deels door een vroegtijdige plaatsing op de wachtlijst van patiënten van wie verwacht wordt dat zij een indicatie gaan krijgen, en door instroom van patiënten die zich voorbereiden op een nier van een levende donor. Op dit moment is de wachtlijst onvoldoende transparant. Door de huidige manier van registreren is er nu te weinig inzicht in hoeveel mensen een niertransplantatie nodig hebben. Met een aantal veranderingen in de wachtlijstregistratie en -onderhoud moet de behoefte aan niertransplantaties voor iedereen inzichtelijker worden. 

Lees over het onderzoek op de site van de NTVG.