Ga naar de inhoud

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie vernieuwd

Vandaag is het herziene modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie verschenen. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oude protocol is dat orgaan- en weefseldonatie nu in aparte delen beschreven worden. Dit moet het modelprotocol makkelijker hanteerbaar maken in de praktijk.

Ziekenhuizen gebruiken het protocol als basis voor het eigen ziekenhuisprotocol. Dit modelprotocol beschrijft de donatieprocedure: van donorherkenning tot het moment dat de donor naar de operatiekamer of het mortuarium gaat. De laatste herziening van het document was in 2011.

Naast een nieuwe opbouw is het protocol inhoudelijk herzien. Verouderde informatie is geschrapt en de tekst is aangescherpt. Het nieuwe modelprotocol is op Transplantatiestichting.nl te vinden bij bestel & download