Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Vernieuwde online informatie helpt nierdonor beter bij zijn besluit

Screenshot vernieuwde pagina donatiebijleven.nl

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft de informatie op donatiebijleven.nl vernieuwd. Mensen die overwegen bij leven een nier af te staan, vinden op deze webpagina's antwoorden op hun belangrijkste vragen. In korte video’s vertellen donoren en ontvangers over hun ervaringen. Op die manier leiden ze de bezoeker door zijn of haar oriëntatieproces.

Toegankelijke en begrijpelijke informatie

De NTS wil met deze bijgewerkte versie potentiële donoren en patiënten nog beter helpen met toegankelijke en begrijpelijke informatie. Zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen over nierdonatie bij leven. De vernieuwde informatie kwam tot stand in nauwe samenwerking met donoren, ontvangers en met professionals uit verschillende transplantatiecentra.

Gerichte vragen

Ben ik geschikt om een nier af te staan? Wat betekent dit voor mij? Hoe verloopt de operatie en hoe gaat het erna? Wordt de ontvanger echt beter? Verandert de relatie met de ontvanger? Mensen die overwegen om een nier af te staan hebben vaak heel gerichte vragen. Dat blijkt uit het onderzoek dat de NTS eerder dit jaar deed onder mensen die zich oriënteren of zij nierdonor willen worden.

We maakten de nieuwe informatie op donatiebijleven.nl volledig rondom deze veelgestelde vragen. De tekst is begrijpelijk voor alle opleidingsniveaus.

Persoonlijke verhalen

De video’s sluiten nauw aan bij de vernieuwde sitestructuur. Verschillende koppels van donoren en ontvangers vertellen hoe de donatie en transplantatie voor hen is verlopen. Mensen die zich op de site oriënteren op een mogelijke nierdonatie kunnen per vraag de ervaringen van anderen bekijken die zelf een nier hebben afgestaan óf ontvingen.

Zo vertelt Jane bij Waarom donatie bij leven hoe zij tot het besluit kwam om een nier aan haar zus Wendy af te staan. Is hun relatie hierdoor veranderd? Bij Ben ik geschikt als nierdonor vertelt Clementine die een nier doneerde aan haar vriendin Barbara hoe zij toch aan elkaar konden doneren via een cross-over donatie.

Bescherming donor staat voorop

De informatie op donatiebijleven.nl biedt neutrale en toegankelijke informatie over alle aspecten van donatie bij leven aan de (potentiële) levende donor, de patiënt en het publiek. De bescherming van de donor staat voorop, zonder het belang van de patiënt uit het oog te verliezen. Immers: een gezond persoon moet een medisch niet noodzakelijke operatie ondergaan en dat brengt risico’s met zich mee.

Landelijk

De Nederlandse Transplantatie Stichting heeft een aantal landelijke taken voor donatie bij leven. De NTS verzorgt neutrale en objectieve voorlichting, voert de tegemoetkomingsregeling uit en is in opdracht van de centra verantwoordelijk voor het cross-overprogramma. Daarmee wil de NTS zoveel mogelijk drempels wegnemen voor donatie bij leven.

Professionals uit de transplantatiecentra zijn nauw betrokken. De informatie op de site is algemeen geldend voor heel Nederland. Op de contactpagina staat een overzicht van de acht transplantatiecentra waar mensen terecht kunnen als ze meer informatie willen of zich willen aanmelden als nierdonor bij leven. Elk centrum heeft ook eigen informatie voor potentiële donoren beschikbaar die specifiek ingaat op de gang van zaken in dat ziekenhuis.

Heb je ideeën ter verbetering? Laat ons weten hoe we het nóg beter kunnen doen via info@transplantatiestichting.nl