Ga naar de inhoud

Ziekenhuizen maken samen afspraken over ‘Facebook donoren'

Illustratie donatie bij leven

Nederlandse transplantatieziekenhuizen gaan iedereen die overweegt een nier te doneren aan iemand die hij recent heeft leren kennen, bijvoorbeeld via sociale media, overal in Nederland op dezelfde manier helpen. Dat staat in een gezamenlijke handreiking.

De centra gaan ervoor zorgen dat overal dezelfde voorlichting wordt gegeven en dat de donor in sommige gevallen eerst medische informatie opstuurt voordat hij uitgebreid gescreend wordt in het ziekenhuis. Zo willen de ziekenhuizen voorkomen dat nierdonor en ontvanger onnodig uitgebreide medische onderzoeken ondergaan. Op dit moment valt namelijk meer dan de helft van deze ‘gericht altruïstische nierdonoren’ pas laat in het onderzoekstraject af. 

Steeds vaker verschijnen in de media de noodkreten van nierpatiënten die zelf actief op zoek zijn naar een donor. Nierpatiënten zoeken daarmee een oplossing voor de lange wachttijd voor een postmortale donornier en in hun directe omgeving is er geen donor. Juist door sociale media is zo’n oproep eenvoudiger dan ooit. Soms leidt een oproep tot een aanbod van tientallen donoren.

Voor ziekenhuizen is het lastig om een grote groep reacties van gericht altruïstische nierdonoren tegelijk te onderzoeken op geschiktheid. Het Landelijk Overleg Niertransplantatie nam het initiatief voor de afspraken over hoe de gezamenlijke Nederlandse transplantatiecentra het beste deze vorm van donatie kunnen ondersteunen.

Lees de volledige handreiking voor gerichte altruïstische donatie, de werkwijze voorbereiding van donoren, de modelbrief aan gericht altruisten en de modelbrief aan huisartsen op de website van de Nederlandse Transplantatie Vereniging.