Donorgame in CORPUS leert jongeren over orgaandonatie

23 december 2021

Hoe werkt orgaandonatie en wat is daar allemaal voor nodig? Sinds juli kunnen jongeren dit ontdekken in museum CORPUS via een educatieve donorgame. De tentoonstelling waar deze game bij hoort, is samen met de NTS ontwikkeld. Transparant sprak met Philippe Remmers, managing director van CORPUS, en Michèle van Beek (NTS).

Hoe ziet de nieuwe expositie eruit?

Michèle: 'Er zijn drie onderdelen. Ten eerste is er een torso met daarin de organen en weefsels die je kunt doneren. Ten tweede is er de donorgame. Onderdeel drie van de expositie is een Q&A met de belangrijkste vragen die jongeren hebben over donatie.'

Op de foto ziet u Philippe Remmers, managing director van CORPUS, en Michèle van Beek (NTS).
Philippe Remmers (Corpus) en Michèle van Beek (NTS)

Hoe werkt die game?

Michèle: 'De speler moet zo snel mogelijk de beste match vinden tussen donor en patiënt. Hierbij draait alles om de factoren tijd, snelheid en beschikbaarheid.' Philippe: 'De game laat zien wat een gepuzzel het laten slagen van een donatie is en met welke criteria je rekening moet houden. De game is eenvoudig en kleurrijk vormgegeven, kinderen vanaf acht jaar kunnen hem al spelen. Donatie is vaak best een moeilijk onderwerp voor kinderen, maar de game en de andere onderdelen van de tentoonstelling brengen het heel goed over.'

Wat is de doelstelling van de samen­werking tussen NTS en CORPUS?

Michèle: 'Vanwege de nieuwe donorwet moeten alle 18-jarigen hun persoonlijke keuze vastleggen in het Donorregister. Wij als NTS vinden het belangrijk dat jongeren vooraf goed geïnformeerd worden over donatie, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. De nieuwe tentoon­stelling draagt hieraan bij. CORPUS is een heel geschikte plek hiervoor, alles draait om het menselijk lichaam en jongeren zijn de hoofddoelgroep.'

Philippe: 'CORPUS probeert kinderen te enthousiasmeren en kennis door te geven. Eerder hadden we een game waarmee we wilden laten zien hoe belangrijk het is om je als donor te registreren. Nu is de game meer gericht op het laten ervaren hoe orgaandonatie in elkaar zit.'

Hoe zijn jullie persoonlijk betrokken bij de samenwerking?

Michèle: 'Ik ben binnen de NTS verant­woordelijk voor jongeren en onderwijs en was betrokken bij het bepalen van de doelstelling en de inhoud van de tentoon­stelling, en het bespreken van de wensen die CORPUS had. Zij wilden iets dat afweek van de andere tentoonstellingen die ze al hadden. Ik heb regelmatig overleg gevoerd over de inhoud en vormgeving met de tentoonstellings­bouwer, de gamefabrikant en CORPUS.'

Philippe: 'Persoonlijk ben ik pas sinds 1 juni bij de samenwerking betrokken, toen is de nieuwe tentoonstelling opgebouwd en ik heb deze met veel plezier mogen openen. We houden contact met de NTS, maar de tentoonstelling staat nu en gelukkig gaat het allemaal goed.'

Op welk resultaat van de samenwerking zijn jullie trots?

Philippe: 'Ik ben trots op de fijne samenwerking en dat er voor de tweede keer een prachtige tentoonstelling over donatie bij ons staat. Er wordt veel gebruik van gemaakt, zelfs door volwassenen.'

Michèle: 'Het is heel mooi dat we op deze manier veel jongeren bereiken en hen bewust maken over donatie.