Kwaliteitsstandaard Donatie

28 november 2019

De Kwaliteitsstandaard Donatie is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. De standaard treedt in werking vanaf 1 juli 2020 en beschrijft de zorg aan naasten en wat hun rol is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister.

Waarom een kwaliteitsstandaard?
Bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer is een motie aangenomen: motie Nooren. Daarin werd gevraagd om een Kwaliteitsstandaard Donatie te ontwikkelen die een uniforme zorg voor en omgang met de nabestaanden waarborgt. Tevens werd gevraagd een beschrijving te geven van de rolverdeling tussen artsen en nabestaanden. De wetswijziging met daarbij de motie Nooren was aanleiding voor het ontwikkelen van de Kwaliteitsstandaard Donatie.

Belangrijkste wijzigingen
De ‘nieuwe’ onderdelen van de gewijzigde wet zijn:

  • de categorie ‘geen bezwaar’. Iedereen ontvangt van twee brieven over de registratie. Indien iemand zich niet registreert, ontvangt hij een derde brief met de mededeling dat hij in het Donorregister staat als ‘geen bezwaar’-hebbende. 
  • de mogelijkheid voor nabestaanden om in geval van ‘ja’ of ‘geen bezwaar’ registratie aannemelijk te maken dat deze registratie niet overeenkomt met de wens van de patiënt, zoals die volgens de nabestaanden bestond. 
  • de mogelijkheid tot donatie voor wilsonbekwamen.