Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Nodig een gastspreker uit

Jos Hulst, gastspreker bij de NTS
Jos Hulst, gastspreker bij de NTS

Vrijwilligers van de NTS ontvingen zelf een donororgaan of zijn nabestaande van een donor. Je kunt ze uitnodigen voor het verzorgen van een gastles in de klas of voor het geven van voorlichting bij je vereniging, bedrijf of tijdens een actie. 

Het indringende verhaal van een gastspreker verlevendigt de discussie en illustreert het belang van registratie voor orgaan- en weefseldonatie. Zelf een van onze ervaringsdeskundige voorlichters uitnodigen? Dat kan kosteloos. Doe dit wel minstens een maand van te voren. Dan hebben wij genoeg tijd om een geschikte spreker kunnen vinden.

Nodig een gastspreker uit

Heb je vragen over gastsprekers? Neem dan contact op met de Nederlandse Transplantatie Stichting via vrijwilliger@transplantatiestichting.nl of bel 071 - 579 84 42.