Ga naar de inhoud

Thuis praten over orgaandonatie

Praten met je partner of familie over orgaandonatie is belangrijk. Zorg dat ze weten wat jouw mening is. Dan kunnen zij met een gerust hart een besluit nemen als jou iets overkomt.

Het Donorregister is in Nederland de meest gangbare en betrouwbare manier om je keuze over orgaandonatie vast te leggen. Maar minstens zo belangrijk is het om je keuze te bespreken met je partner of familie. Zodat ze weten wat jij wilt en waarom. Als jou dan iets overkomt kunnen zij met een gerust hart een besluit nemen. Hoe je zo'n lastig onderwerp bespreekt? Lees hier onze tips:

Hoe voer je het gesprek?

  • Gewoon aan de keukentafel, het hoeft niet zwaar of officieel te zijn. Zo'n gesprek kan 2 minuten duren of misschien wel een uur, afhankelijk hoe het gesprek loopt en of je het leuk vindt om er een echte discussie van te maken.
  • Betrek zoveel mogelijk mensen in je familie erbij. Ook voor ouders en kinderen is het goed om over orgaandonatie na te denken. Iedereen kan ermee te maken krijgen
  • Elke mening telt, of dat nu vóór of tegen orgaandonatie is. Respecteer elkaars standpunt en sta open voor het uitwisselen van argumenten. 
  • Omdat orgaandonatie gaat over de dood, kun je niet altijd rationeel benoemen waarom je het wel of niet wilt. Ook uitspraken als ‘Ik wil het gewoon' of ‘Het voelt niet goed' zijn ok.

Het is niet erg als je er niet in één keer uitkomt, misschien wil iedereen er nog over nadenken, informatie opzoeken of er met vrienden over praten? Je kunt altijd een tijdje later het onderwerp opnieuw aansnijden.

Wat zeg je dan?

  • Als start van het gesprek kun je iets uit de actualiteit gebruiken: bijvoorbeeld de brief van de minister of bijvoorbeeld een artikel in een krant of tijdschrift.
    Je kunt het gesprek ook starten met de feiten over orgaandonatie (zie de folder 'Zo zit het').
  • Vraag dan gewoon je familieleden naar hun mening. Bijvoorbeeld: ‘Wat vind je van orgaandonatie?' of ‘Wil jij eigenlijk donor worden?'. 
  • Iedereen heeft weer een ander argument om wel of niet donor te willen zijn. Begin eens bij jezelf en benoem waarop jij jouw mening hebt gebaseerd.
  • Misschien heeft nog niet iedereen er voldoende over nagedacht of zijn er nog vragen die je eerst wilt beantwoorden voor dat je een keuze kunt maken. Je kunt elkaar dan helpen om meer te weten te komen. Hieronder vind je tips hoe je aan goede informatie kunt komen.

Acht van de tien 18-jarigen praat met de ouders thuis weleens over orgaandonatie en de keuze om wel of niet te registreren als donor. 

Informatie

Bekijk antwoorden op alle veel voorkomende vragen over donor worden. Voor kinderen in de leeftijd 10 tot 12 is de informatieve digitale lesmodule ‘Donordenkers' beschikbaar.

De familie Planting thuis aan tafel in gesprek over orgaandonatie.

‘Zouden jullie zeggen: doneer maar alles?’

Praat je wel eens over orgaandonatie? De familie Planting uit Eindhoven deed het wel. Opa Eric (71), oma Trix (71), vader Erwin (47) en zijn echtgenote Marion (45) en hun kinderen Indy (16) en Tom (14) gingen er op verzoek van de NTS eens uitgebreid voor zitten en merkten dat er best lef nodig is voor een gesprek over de dood en dat alle extra informatie daarbij welkom is.

Lees hoe dat ging bij de Plantings