Ga naar de inhoud

Organisatie

De organisatie van de NTS bestaat uit twee afdelingen en een stafafdeling voor bedrijfsvoering.

Beleids- en orgaancentrum

In de Wet op de orgaandonatie wijst het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de NTS formeel aan als orgaancentrum. De taken daarvan zijn bij ons ondergebracht in de afdeling Beleids- en orgaancentrum.

De afdeling beleids- en orgaancentrum bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Orgaancentrum, dat onder andere als taak heeft het raadplegen van het Donorregister, het aannemen en screenen van weefseldonoren en het toewijzen van weefsels
 2. Beleidsafdeling, adviseert het ministerie van VWS bij landelijke ontwikkeling van beleid voor donatie en transplantatie
 3. Datamanagement, data verzamelen, opschonen, analyseren en gebruiken in wetenschappelijk onderzoek

De afdeling B&O werkt samen met ziekenhuizen waar donoren herkend en gemeld worden, organisaties voor uitname en voor transport en met weefselbanken. Tot slot universitaire centra en ziekenhuizen waar patiënten uiteindelijk getransplanteerd worden. Samen met het werkveld verzamelen we data en publiceren en duiden we (de lange termijn) effecten van donatie en transplantatie.

Verdere taken van het orgaancentrum zijn:

 • objectief toewijzen van organen en weefsel aan geschikte ontvangers
 • bijhouden van de wachtlijst voor organen en weefsel
 • bemiddelen bij het ontvangen, typeren en vervoeren van organen en weefsel van donoren

In opdracht van de NTS voert Eurotransplant een aantal van bovenstaande taken uit.

Voorlichting, communicatie en onderwijs

Medewerkers van de afdeling voorlichting, communicatie en onderwijs hebben 3 taken:

 • voorlichting aan publiek, gemeenten, docenten en jongeren met als doel het draagvlak voor orgaandonatie te versterken en orgaandonatie bespreekbaar te maken
 • corporate communicatie gericht op partners van de NTS, zoals medisch professionals, gezondheidsfondsen en verenigingen van patiënten
 • onderwijs gericht op scholing van jongeren (10-20 jaar) en medisch professionals

Bedrijfsvoering

Bij de afdeling bedrijfsvoering zijn vier staffuncties en het secretariaat ondergebracht:

 • financiën
 • personeel en organisatie
 • ICT
 • kwaliteit