Ga naar de inhoud

Donatieprogramma ziekenhuizen

Een uniforme, transparante en duurzame organisatie van donatie in Nederland, zodat in de toekomst nog meer mensen op de wachtlijst een donororgaan ontvangen. Dat is het doel van het Donatieprogramma Ziekenhuizen. 

De NTS, medisch professionals, patiënten, gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkten van 2008 tot 2014 aan het Masterplan Orgaandonatie

In 2015-2016 is als vervolg op het Masterplan binnen het 'Donatieprogramma Ziekenhuizen' een aantal projecten uitgevoerd.

Onderwerpen donatieprogramma

Het doel van het programma was om de aanbevelingen en verbeterpunten voortkomend uit de evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie te verkennen en daar waar nodig/mogelijk door te voeren.

De belangrijkste onderwerpen:

 1. Uniforme zorg voor donor en patiënt
  Nederland is een klein land. Toch verschilt de organisatie van donatie van regio tot regio. Ziekenhuizen geven soms verschillende invulling aan de donatietaken of overleggen op verschillende manier. Samen met alle betrokkenen werkte de NTS naar een eenduidige organisatie op landelijk niveau. We willen dat donor- en patiëntenzorg in heel Nederland op dezelfde manier is geregeld en dat medewerkers op dezelfde manier het werk uitvoeren. Zo maken we de landelijke samenwerking intensiever en de financiering transparanter.
 2. Verbeteren donatiegesprek
  In Engeland wordt ieder donatiegesprek apart voorbereid. Daar willen we in Nederland ook naartoe. Dat kan betekenen dat een intensivist - voordat deze met de familie van de overleden patiënt praat - de situatie bespreekt met de verpleegkundige die de overleden patiënt en de familie kent. Per gesprek kan dit leiden tot een andere invalshoek en rolverdeling tussen professionals. De NTS ontwikkelt hiervoor in samenwerking met de intensivisten procedures en verspreidt best practices.
 3. Meer uitwisseling van informatie
  Een eenvoudige en transparante uitwisseling van informatie tussen ziekenhuizen en NTS is essentieel voor het meten van resultaten over donatie en transplantatie. De komende twee jaar verhogen we met elkaar de kwaliteit van de uitwisseling van informatie. Zo verbeteren we bijvoorbeeld het eerder ontwikkelde dashboard met uitgebreidere donatie- en transplantatiecijfers. Daarnaast komen er voortgangsrapportages over het hele programma.
 4. Betere regio-indeling
  Nederland is ingedeeld in 7 donatieregio’s, 2 uitnameregio’s en 3 dienstregio’s voor transplantatiecoördinatoren. Deze indeling is in het verleden zo ontstaan, maar niet per se de meest effectieve indeling. Medisch professionals werkten samen met de NTS en econometristen van de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit aan een nieuwe regio-indeling. Uitgangspunt was het optimaal benutten van alle beschikbare donororganen.
 5. Verbeteren inzet Zelfstandige Uitnameteams
  Zelfstandig Uitnameteams helpen sinds 2012 24 uur per dag, 7 dagen per week bij het uitnemen van organen. Maar hoe kunnen we de teams nog beter inzetten? Voldoet de standplaats? En heeft het team de juiste samenstelling? Het verbeteren van de inzet van de teams staat de komende jaren op het programma. Bovendien is belangrijk dat de financiering ook in de toekomst goed geregeld is.

Veel van de bovenstaanden projecten zijn de afgelopen jaren geevalueerd en geimplementeerd. De resultaten zijn beschikbaar en in een rapport van het Donatieprogramma Ziekenhuizen (DPZ) 2015-2016 per project beschreven. Dit rapport is op te vragen via info@transplantatiestichting.nl.