Ga naar de inhoud

Voorwaarden en tarieven

De dienstverlening van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is aan leveringsvoorwaarden en vastgestelde tarieven onderhevig.

Download de algemene leveringsvoorwaarden NTS (pdf, 145 KB)

Tarieven

De NTS is volgens de Wet marktordening gezondheidszorg financier van de Nederlandse weefselketen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt hiervoor elk jaar de tarieven vast. Het gaat om bedragen die de NTS in rekening brengt voor het plaatsen van patiënten op de wachtlijst en voor bewerkt botweefsel en hartkleppen.

Vastgestelde tarieven voor 2019 (pdf, 85kb)

De NTS heeft de facturering van hartkleppen en botweefsel uitbesteed aan  ETB-BISLIFE. De tarieven voor de plaatsing op de wachtlijst brengt de NTS rechtstreeks in rekening bij de verzekeraar van de patiënt.