Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn. 

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Werk je met ons samen, bijvoorbeeld op het gebied van onze voorlichting die zorgt dat iedereen in Nederland goede informatie krijgt over donatie en een weloverwogen keuze kan maken over donor worden? Bij het samenwerken aan die taak hebben wij jouw gegevens nodig. 

Ook verwerken wij gegevens wanneer je onze website bezoekt, wanneer je een bestelling hebt geplaatst of wanneer je contact met ons hebt opgenomen (bijvoorbeeld via de chatfunctionaliteit). 

Privacybeleid Nederlandse Transplantatie Stichting

Wij houden ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • geen gegevens verwerken waar wij geen wettelijke grondslag voor hebben
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken via deze privacyverklaring
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

N.B. Dit geldt alleen voor persoonsgegevens waarvan de NTS verwerkingsverantwoordelijke is. Dit houdt in dat als een andere partij verwerkingsverantwoordelijk is, de NTS niet aansprakelijk is voor de verwerking van jouw gegevens.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je verwerken

Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je je inschrijft voor een training

Wij bieden zorgprofessionals de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor trainingen. Hiervoor verwerken wij je naam, e-mailadres, woonplaats en overige gegevens die je zelf verstrekt.

Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je een bestelling plaatst

Als je een bestelling plaatst via de website registreren wij persoonsgegevens die nodig zijn om je bestelling te kunnen uitvoeren, zoals: e-mailadres, naam, bezorgadres, woonplaats, telefoonnummer en alle andere informatie die je in het kader van je bestelling aan ons geeft. 

Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je een gastspreker aanvraagt

Als je bij ons een gastspreker aanvraagt registreren wij persoonsgegevens om je aanvraag te kunnen behandelen, zoals: e-mailadres, naam, telefoonnummer, adres van de voorlichtingsbijeenkomst en alle andere informatie die je in het kader van je aanvraag aan ons geeft. 

Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je als vrijwilliger voor ons werkt of in ons mediabestand staat

Als je bij ons werkt als vrijwilliger of als je in ons mediabestand staat om orgaandonatie bespreekbaar te maken in de pers en bij bijeenkomsten, registreren wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en een korte biografie waarin bijvoorbeeld staat welk orgaan of weefsel je ontving of voor welk orgaan je op de wachtlijst staat. Van vrijwilligers registreren wij daarnaast bankrekeningnummer en BSN nummer zodat wij vergoedingen kunnen overmaken. 

Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je contact met ons opneemt

Als je persoonsgegevens invult bij de chatfunctie op onze website, of als je persoonsgegevens verstrekt via de telefoon of e-mail, registreren wij deze. Bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, woonplaats en overige gegevens die je zelf verstrekt zoals de inhoud van je vraag, verzoek of klacht.

Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je bij ons solliciteert

Als je reageert op een vacature of wanneer je een open sollicitatie stuurt, kunnen wij persoonsgegevens van je verwerken die je aan ons vanwege de sollicitatieprocedure verstrekt. Het kan daarbij gaan om je naam, e-mailadres en informatie in je CV of sollicitatiebrief, gegevens over je professionele of academische achtergrond zoals referenties, cijferlijsten en getuigschriften en gegevens die je gedurende de procedure verstrekt, zoals verslagen van gesprekken die wij met je hebben. 

Persoonsgegevens die wij van je ontvangen of genereren door je gebruik van onze nieuwsbrieven, onze websites of uitnodigingen per e-mail

Wij kunnen, wanneer je onze digitale nieuwsbrieven of digitale persberichten leest, aan je mailadres zien of je deze berichten opent en waar je op klikt. 
Bij je bezoek aan onze website transplantatiestichting.nl verzamelen wij geen IP-adressen en we plaatsen geen tracking cookies. Jouw online gedrag kunnen wij geanonimiseerd analyseren maar het herleiden naar een IP-adres hebben wij onmogelijk gemaakt op al onze analyseplatforms.

Persoonsgegevens die je geeft vanwege een zakelijke relatie met ons

Als je een leverancier van ons bent kunnen wij je persoonsgegevens vastleggen zoals voor- en achternaam, werk en privé e-mailadres, werk en privé telefoonnummer, naam van de organisatie waar je werkt, gegevens over de geleverde goederen en diensten en de afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens die je opgeeft als je een account aanmaakt voor de membersite 

Wij bieden voor zorgprofessionals de mogelijkheid om via de website in te loggen op de membersite van de NTS. Voordat je hiervan gebruik kunt maken, moet je een account aanmaken. Hiervoor verwerken wij je naam, initialen, functie en e-mailadres. Wij houden bij wanneer met een bepaald e-mailadres is ingelogd.

Persoonsgegevens uit openbare bronnen

Wanneer je contact met ons opneemt of wanneer je een bestelling bij ons plaatst kunnen wij persoonsgegevens van je verwerken die wij krijgen uit (openbare) bronnen, bijvoorbeeld zakelijke websites zoals LinkedIn, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster

Waarvoor verwerken wij gegevens? 

Wij gebruiken je gegevens om:

 1. je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website
 2. onze producten en diensten aan te kunnen bieden
 3. je op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om je uit te nodigen voor onze evenementen en om verder contact te onderhouden
 4. te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of om te kunnen voldoen aan normen en standaarden uit onze branche

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn die wij hanteren is afhankelijk van het doel waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken en of er specifieke wettelijke bewaarplichten op ons rusten.

Jouw rechten als betrokkene en contact over je gegevens

Je hebt recht om persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, te vervangen en te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. 

Ook als je klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kun je je altijd wenden tot de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wij kunnen dit privacy-statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je aan om dit regelmatig te raadplegen.