Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Karlijn Sparidaens

‘Ik draag hier écht iets bij’

Geen dag is hetzelfde. Het kan loeidruk of kabbelend rustig zijn bij het orgaancentrum van de NTS. Maar haar werk is altijd zinvol, zegt senior medewerker Karlijn Sparidaens, die alles regelt rond de uitname van weefsels bij donoren en de toewijzing aan ontvangers.

Lees hoe Karlijn het vindt bij de NTS