Ga naar de inhoud

Arbeidsvoorwaarden

De NTS heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket samengesteld. De CAO Ziekenhuizen is als uitgangspunt genomen. De volledige tekst van deze CAO vind je op de website van de NVZ (werkgeversorganisatie van de Algemene Ziekenhuizen). 

Hieronder vatten we de belangrijkste punten voor je samen.

Inkomen

Naast je maandelijkse salaris en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8%, ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33%. Werk je op onregelmatige tijden, dan ontvang je daarvoor een toelage conform de CAO Ziekenhuizen. Draai je bereikbaarheidsdiensten, dan ontvang je een financiële vergoeding.

De leden van onze Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen een inkomen dat valt binnen de grenzen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

Pensioen

Niet direct zichtbaar - maar wel belangrijk - is een goede pensioenvoorziening. Onze pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, één van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Als werkgever betalen wij ongeveer 50% van de premie.

Ziektekosten

Als werknemer van de NTS kan je collectief deelnemen aan de ziektekostenverzekering van het IZZ. Je ontvangt een collectiviteitskorting. Daarnaast ontvang je van de NTS een werkgeversbijdrage voor het basisaanvullende pakket. IZZ biedt een goede ziektekostenverzekering met aanvullende pakketten tegen een concurrerende prijs. Zowel vakbonden als werkgevers oefenen via het bestuur van de zorgverzekeraar invloed uit op de prijs en inhoud van het pakket.

Reiskosten

Voor onze reiskostenregeling zijn wij positief afgeweken van de CAO-Ziekenhuizen.

Voor woon-werkverkeer wordt een vaste netto vergoeding gegeven van € 0,19 per kilometer, gebaseerd op minimaal 10 en maximaal 40 kilometer woon-werkafstand en 214 werkdagen. Deze vergoeding kan aangewend worden voor OV (jaar) trajectkaarten.

Voor dienstreizen geldt een kilometervergoeding van € 0,38. Hiervan is een deel belast (bruto) en een deel onbelast (netto). De netto vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer. De bruto vergoeding wordt conform de fiscale regelgeving belast.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Reis je met de fiets, dan kun je via ons Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden de aanschafkosten van je fiets volledig (of gedeeltelijk) financieren vanuit je bruto inkomen of je bovenwettelijke vakantie-uren. Deze bruto/nettoruil levert je fiscaal voordeel op. Je voordeel bereken je door het belastingtarief te vermenigvuldigen met de kostprijs van je fiets.

Naast de fietsregeling kan je bruto inkomen ruilen voor tijd, extra pensioen of voor het lidmaatschap van vakbonden of beroepsverenigingen.

(Flexibele) werktijden en dienstverbanden

Een goede balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk voor onze medewerkers. Daarom bieden wij regelingen die helpen bij het vinden van een gezond evenwicht. Wil je parttime werken, dan is dat in de meeste gevallen mogelijk. In overleg met je leidinggevende, is het als fulltimer mogelijk om tijdelijk meer of minder te werken.

Een fulltime dienstverband betekent dat je (gemiddeld) 36 uur per week werkt.

Wij werken met een jaarurensystematiek. Je spreekt -binnen de mogelijkheden van je functie- met je leidinggevende af hoe je het aantal werkuren over het jaar verdeelt.

Verlof

Als fulltimer heb je recht op 144 vakantie-uren per jaar (ongeveer 20 dagen) en 57 uur PLB (persoonlijk levensfase budget). Daarnaast honoreren we natuurlijk de wettelijke verlofvormen, zoals ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, zorgverlof, etc.

Voor bepaalde persoonlijke gebeurtenissen heb je, op grond van onze CAO, recht op (betaald) verlof. Er zijn eveneens situaties denkbaar waarin je met je leidinggevende afspraken maakt over extra (onbetaald) verlof. Wil je onbetaald verlof voor langere duur? Overweeg dan deelname aan de levensloopregeling.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Op verschillende manieren besteden we aandacht aan je functioneren, ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Minimaal één keer per jaar praat je met je leidinggevende over je resultaten en wensen.

Extra's

We vinden het niet alleen belangrijk om samen te werken maar ook om samen te ontspannen. Vandaar dat:

  • onze personeelsvereniging “Second Life” regelmatig leuke activiteiten organiseert, zoals wadlopen, bowlen en culinaire of culturele uitjes in verschillende steden;
  • wij de mogelijkheid bieden om gezellig met elkaar te lunchen. Voor een kleine vergoeding kan je onbeperkt brood, salades, fruit, etc. eten en staat er voldoende drinken voor je klaar. Uiteraard kun je ook met je eigen boterham aanschuiven;
  • we regelmatig gezamenlijke koffie- en theepauzes en borrels houden.

Leiden kent bovendien jaarlijks de viering van het Leidens Ontzet op drie oktober. De NTS, als organisatie gevestigd in Leiden, heeft deze dag als bijzondere feestdag aangewezen en hanteert de feestdagenregeling zoals deze in de CAO vermeld staat.