WNT-verantwoording

B.J.J.M Haase

Raad van bestuur

Jaartal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee nee nee nee
Met dienstbetrekking ja ja ja ja ja ja ja
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband 1 1 1 1 1 1 1
Beloning € 165.323 € 175.261 € 177.889 € 178.905 € 183.032 € 184.9331 € 193.052
Belastbare onkosten vergoeding € 1.212 € 520 € 746 € 479 - - -
WNT afbouwregeling - - - - - € -2.211 € -3.916
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.951 € 10.721 € 10.836 € 11.142 € 11.494 € 11.672 € 11.864
Totale bezoldiging € 185.486 € 186.501 € 189.471 € 190.526 € 194.526 € 194.394 € 201.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 230.474 € 178.000 € 179.000 € 181.000 € 189.000 € 194.000 € 201.000 

Prof. Dr. W. Weimar

Raad van toezicht

Jaartal 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee nee nee
Met dienstbetrekking ja ja ja nee nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Belastbare onkosten vergoeding - - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -
Totale bezoldiging € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 17.286 € 26.700 € 26.850 € 27.150 € 28.350 € 29.100

Prof. Dr. R.J. Ploeg

Raad van toezicht

Jaartal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee nee nee nee
Met dienstbetrekking ja ja ja nee nee nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000
Belastbare onkosten vergoeding - - - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - -
Totale bezoldiging € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 11.524 € 17.800 € 17.900 € 18.100 € 18.900 € 19.400 € 30.150

Mr. R.J. Elzinga

Raad van toezicht

Jaartal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee nee nee nee
Met dienstbetrekking nee nee nee nee nee nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Belastbare onkosten vergoeding - - - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - -
Totale bezoldiging € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 11.524 € 17.800 € 17.900 € 18.100 € 18.900 € 19.400 € 20.100

P.P.A. Beerkens

Raad van toezicht

Jaartal 2014 2015 2016 2017 2018
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee nee
Met dienstbetrekking nee nee nee nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Belastbare onkosten vergoeding - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - -
Totale bezoldiging € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 11.524 € 17.800 € 17.900 € 18.100 € 18.900

Drs. H.J. Smid

Raad van toezicht

Jaartal 2019 2020
Gewezen topfunctionaris nee nee
Met dienstbetrekking nee nee
Duur van het dienstverband heel jaar heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t. n.v.t.
Beloning € 10.000 € 10.000
Belastbare onkosten vergoeding - -
Beloningen betaalbaar op termijn - -
Totale bezoldiging € 10.000 € 10.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 19.400 € 20.100

Dr. S.P. Berger

Raad van toezicht

Jaartal 2020
Gewezen topfunctionaris nee
Met dienstbetrekking nee
Duur van het dienstverband heel jaar
Omvang dienstverband n.v.t.
Beloning € 10.000
Belastbare onkosten vergoeding -
Beloningen betaalbaar op termijn -
Totale bezoldiging € 10.000
Bezoldigingsmaximum WNT € 20.100

Drs. C.W. Gorter

Raad van toezicht

Jaartal 2020
Gewezen topfunctionaris nee
Met dienstbetrekking nee
Duur van het dienstverband vanaf 14 okt
Omvang dienstverband n.v.t.
Beloning € 2.083
Belastbare onkosten vergoeding -
Beloningen betaalbaar op termijn -
Totale bezoldiging € 2.083
Bezoldigingsmaximum WNT € 20.100