Arbeidsvoorwaarden

De NTS heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket samengesteld. De CAO Ziekenhuizen is hierbij als uitgangspunt genomen.

De volledige tekst van deze CAO vind je op de website van de NVZ (werkgeversorganisatie van de Algemene Ziekenhuizen). 

De arbeidsvoorwaarden waarvan we afwijken staan in onze bijlage A. 

Hieronder vatten we de belangrijkste punten voor je samen.

Inkomen

Naast je maandelijkse salaris ontvang je jaarlijks in mei je vakantiegeld. Dit is 8,33% van je jaarsalaris. Ook ontvang je in december een eindejaarsuitkering van 8,33%. Werk je op onregelmatige tijden of draai je bereikbaarheidsdiensten, dan ontvang je daarvoor een financiële vergoeding. 

De leden van onze Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen een inkomen dat valt binnen de grenzen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

Pensioen

Niet direct zichtbaar - maar wel belangrijk - is een goede pensioenvoorziening. Onze pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, één van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Als werkgever betalen wij ongeveer 50% van de premie.

Reiskosten

Voor onze reiskostenregeling wijken wij positief af van de CAO-Ziekenhuizen.

Voor woon-werkverkeer ontvang je op declaratiebasis een netto vergoeding van € 0,21 per kilometer. We vergoeden maximaal 40 kilometer woon-werkafstand per dag. Reis je met het OV dan ontvang je van ons een NS-businesscard.

Voor dienstreizen geldt een kilometervergoeding van € 0,38. Hiervan is een deel belast (bruto) en een deel onbelast (netto). De netto vergoeding bedraagt € 0,21 per kilometer. De bruto vergoeding wordt conform de fiscale regelgeving belast.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Reis je met de fiets, dan kun je via ons Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden de aanschafkosten van je fiets volledig (of gedeeltelijk) financieren vanuit je bruto inkomen of je bovenwettelijke vakantie-uren. Deze bruto/nettoruil levert je fiscaal voordeel op. 

Naast de fietsregeling kan je een deel van je bruto inkomen ruilen voor tijd, extra pensioen of voor het lidmaatschap van vakbonden of beroepsverenigingen. Of je ruilt bovenwettelijke vakantie-uren in voor extra salaris.

(Flexibele) werktijden en dienstverbanden

Een goede balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk voor onze medewerkers. Daarom bieden wij regelingen die helpen bij het vinden van een gezond evenwicht. Wil je parttime werken, dan is dat in de meeste gevallen mogelijk. In overleg met je leidinggevende, is het als fulltimer mogelijk om tijdelijk meer of minder te werken.

Een fulltime dienstverband betekent dat je (gemiddeld) 36 uur per week werkt.

Wij werken met een jaarurensystematiek. Je spreekt -binnen de mogelijkheden van je functie- met je leidinggevende af hoe je het aantal werkuren over het jaar verdeelt.

Verlof

Als fulltimer heb je recht op 144 vakantie-uren per jaar (4 weken) en 57 uur PLB (persoonlijk levensfase budget). Daarnaast honoreren we natuurlijk de wettelijke verlofvormen, zoals ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, zorgverlof, etc.

Voor bepaalde persoonlijke gebeurtenissen heb je recht op (betaald) verlof. Er zijn ook situaties denkbaar waarin je met je leidinggevende afspraken maakt over extra (onbetaald) verlof. 

Ontwikkelingsmogelijkheden

Op verschillende manieren besteden we aandacht aan je functioneren, ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Minimaal één keer per jaar praat je met je leidinggevende over je resultaten en wensen.

Extra's

We vinden het niet alleen belangrijk om samen te werken maar ook om samen te ontspannen. Vandaar dat:

  • onze personeelsvereniging “Second Life” regelmatig leuke activiteiten organiseert, zoals culinaire of culturele uitjes in verschillende steden;
  • we regelmatig gezamenlijke koffie- en theepauzes en borrels houden.

Leiden kent jaarlijks de viering van het Leidens Ontzet op drie oktober. Als Leidse organisatie hebben we deze dag als bijzondere feestdag aangewezen en hanteren we de feestdagenregeling zoals deze in de CAO vermeld staat.