Cijfers: transplantatie en wachtlijst

Hoeveel mensen staan er op de wachtlijst? Hoeveel donaties en transplantaties van weefsels en organen waren er in een bepaalde periode? In de grafieken hieronder ziet u enkele overzichten.

Wachtlijsten en aantal transplantaties organen 2016 - 2020

De oranje lijn in de grafiek hieronder is het totaal aantal orgaantransplantaties per jaar. We tellen alle transplantaties mee: die met organen van overleden donoren en die met organen van levende donoren. De blauwe staven zijn het aantal patiënten per jaar dat op de wachtlijst staat voor een orgaan.

Wachtlijsten en aantal transplantaties organen

Cijfers van 10 september 2021

Transplantaties en wachtlijsten per orgaan 2020

In de eerste cirkel ziet u het aantal transplantaties per orgaan. De tweede cirkel laat zien hoeveel mensen per orgaan op de wachtlijsten stonden op 31 december. Daarin tellen we alleen patiënten mee die op dat moment een operatie aankunnen. We noemen dat de patiënten die transplantabel zijn.

Transplantaties per orgaan

Aantal transplantaties per orgaan in 2020

Wachtlijsten per orgaan

Wachtlijsten per orgaan in 2020

Transplantaties en wachtlijsten per weefsel 2020

In de eerste cirkel ziet u het aantal transplantaties per weefsel. De tweede cirkel laat zien hoevel mensen per weefsel op de wachtlijsten stonden op 31 december.

Transplantaties per weefsel

Aantal transplantaties per weefsel in 2020

Wachtlijsten per weefsel

Wachtlijst per weefsel in 2020