Daling donaties en transplantaties tijdens COVID-19-pandemie

Uit cijfers van de NTS blijkt dat door de COVID-19 -pandemie donatie en transplantatie onder druk is komen te staan. In de weken van de coronacrisis was er een daling van 63% van het aantal transplantaties en 64% van het aantal donoren. 

Transplantaties

We zien dat er sinds de start van de corona-crisis in Nederland (15/3/2020) veel minder orgaantransplantaties zijn uitgevoerd dan gebruikelijk het geval is. Normaal gesproken vinden er ca. 78 postmortale donor orgaantransplantaties per maand plaats; in april 2020 waren dat er 29; een afname van 63%. Het levende donor programma is  tijdelijk gepauzeerd tijdens de coronacrisis, terwijl er normaal gesproken ca. 43 levende donor orgaantransplantaties per maand plaatsvinden.


Aantal postmortale donor orgaantransplantaties

Hart Nier Lever Long Pancreas Totaal
mrt-19 1 27 12 8 4 52
apr-19 6 33 15 26 6 86
mei-19 2 31 12 15 2 62
jun-19 2 46 14 20 3 85
jul-19 4 58 16 19 6 103
aug-19 3 35 12 16 1 67
sept-19 3 39 16 20 - 87
okt-19 3 32 10 16 2 63
nov-19 1 51 21 24 2 99
dec-19 4 36 13 14 2 69
jan-20 6 40 13 16 5 80
feb-20 1 51 16 16 2 86
mrt-20 3 30 9 6 - 48
apr-20 2 9 9 9 - 29

Scroll voor meer...

aantal levende donor orgaantransplantaties

Nier Lever  Totaal
mrt-19 39 2 41
apr-19 41 2 43
mei-19 43 - 43
jun-19 38 1 39
jul-19 43 3 46
aug-19 32 1 33
sep-19 41 2 43
okt-19 49 2 51
nov-19 43 3 46
dec-19 39 2 44
jan-20 46 1 47
feb-20 42 2 44
mrt-20 14 1 15
apr-20 - - 0

Scroll voor meer...

Aangezien het nierprogramma het grootst is, is daar de daling in het aantal transplantaties het duidelijkste zichtbaar.

Ook bij de levers en longen zijn in april ongeveer de helft van het normale aantal transplantaties uitgevoerd.

Bij de harten zijn de transplantatie-aantallen te klein om een duidelijk verschil te zien.

Het pancreasprogramma is net als het levende donor nierprogramma gestopt.

Donaties postmortale orgaandonoren

Het aantal postmortale orgaandonoren in Nederland is met ca. 64% afgenomen in april (8 donoren) ten opzichte van normaal (ca. 22 donoren). NB Een deel van de transplantaties in Nederland met een postmortaal donor orgaan was mogelijk dankzij buitenlandse orgaandonoren.


aantal donoren geeffectueerd van maart 2019 tot en met april 2020
aantal donoren geeffectueerd
mrt-19 12
apr-19 20
mei-19 19
jun-19 23
jul-19 28
aug-19 19
sep-19 21
okt-19 21
nov-19 26
dec-19 23
jan-20 24
feb-20 24
mrt-20 12
apr-20 8

Scroll voor meer...