Deelsessies jubileumevenement NTS

Sessie 1:  Patiëntparticipatie bij gedeelde besluitvorming rondom transplantatie

In deze interactieve sessie bespreekt Dr. Arwen Pieterse wat samen beslissen inhoudt. Daarna gaan we, onder meer aan de hand van stellingen, in gesprek  over ‘samen beslissen’ bij orgaantransplantatie. Hoe kijken de patiënt, zorgprofessional en eventueel de naaste(n) van de patiënt welke zorg het beste past? Wil een patiënt bijvoorbeeld wel in aanmerking komen voor een transplantatie? Welke alternatieven zijn er? En hoe kom je samen tot een besluit welke zorg het beste aansluit bij de behoeftes en de situatie van de patiënt?

Arwen Pieterse, cognitief psycholoog afd. Biomedical Data Sciences, LUMC
Paul van der Boog, nefroloog, LUMC
Onder leiding van Minneke Coenraad, gastroenteroloog-hepatoloog, LUMC   

Maak hier uw keuze voor deze sessie

Sessie 2:   De weefseldonatiecoördinator: ervaringen uit de praktijk

Wat als een weefseldonatieprocedure niet door de dienstdoende arts, maar door een gespecialiseerde professional wordt gedaan? Kunnen we zo artsen ontlasten, potentiële donoren beter herkennen en de zorg voor naasten verbeteren? In Engeland is men al 10 jaar overtuigd van de toegevoegde waarde van de weefseldonatiecoördinator. In Nederland zijn we hier kortgeleden mee gestart: het Haaglanden Medisch Centrum, Medisch Centrum Leeuwarden en UMCG proberen in samenwerking met de NTS diverse varianten uit. 

Tijdens deze sessie deelt lead nurse Emma Winstanley* haar ervaringen uit Engeland en vertellen weefseldonatiecoördinatoren over gesprekken die indruk op hen hebben gemaakt.

Afkemarij ten Hoeve – Heida, weefseldonatiecoördinator, Medisch Centrum Leeuwarden
Stella Kuiken, weefseldonatiecoördinator, Medisch Centrum Leeuwarden
Emma Winstanley, lead nurse, NHSBT Tissue and Eye Services
Weefselcoördinatoren HMC en UMCG

Onder leiding van Rhea Verheul, senior projectleider, NTS

 * De bijdrage van Emma Winstanley is Engelstalig

Maak hier uw keuze voor deze sessie

Sessie 3:  Verdriet en dankbaarheid: een nabestaande en ontvanger in gesprek

De vader van Stephan overleed in 2013 en doneerde zijn lever en longen. Debbie ontving in 2016 een lever dankzij een donor. Wat zijn hun ervaringen met donatie? Welke verwachtingen, verlangens  en dilemma’s spelen een rol? Een gesprek over verdriet en dankbaarheid. Luister mee en krijg inzicht in de gedachten en gevoelens rondom donatie van een nabestaande en ontvanger.

Onder leiding van Jesper Rijpma, dagvoorzitter         

Maak hier uw keuze voor deze sessie

Sessie 4:  Innovaties in de transplantatieketen

Praktijkvoorbeelden van inspirerende innovaties   

1. Transplantatie van donoreilandjes en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eilandjes isolatie (isoleren van cellen uit een donoralvleesklier) en stamcel eilandjes (opkweken van stamcellen in het lab tot insuline producerende cellen).
Eelco de Koning, hoogleraar diabetologie, LUMC

2. De Levertransplantatie apotheker. Na een levertransplantatie slikken patiënten vaak veel medicijnen en op veel verschillende momenten van de dag. Regelmatig zorgt de medicatie voor bijwerkingen en ​soms raken patiënten het overzicht kwijt door de hoeveelheid medicatie en alle specifieke instructies ​die gelden. Dat kan anders: het Erasmus MC heeft als enige ziekenhuis in Nederland (of de EU) een speciale apotheker die de levertransplantatiepatiënten begeleidt. Op de medicatiepoli bekijken de apotheker en patiënt samen hoe het gaat met de medicatie-inname en met eventuele bijwerkingen. ​Ook wordt met de hepatoloog en de patiënt besproken of alle medicatie nog wel nodig is of dat er medicatie gestopt kan worden.
Midas Mulder, ziekenhuisapotheker, Erasmus MC

3. MRI scans tijdens warme ex vivo nierperfusie. Ex vivo nierperfusie is bezig aan een grote opmars. De diagnostische waarde van machineperfusie voor het bepalen van de kwaliteit van een donornier is tot nu toe echter teleurstellend gebleken. In het UMCG proberen ze de diagnostische waarde te vergroten door tijdens warme ex vivo nierperfusie MRI scans te maken van het orgaan. Ook wordt onderzocht of machineperfusie gebruikt kan worden om het invriezen van donornieren eindelijk mogelijk te maken.
Cyril Moers, transplantatiechirurg, UMCG

Onder leiding van Bernadette Haase, directeur, NTS

Maak hier uw keuze voor deze sessie

Sessie 5: Shared decision making 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden verkennen we het belang van shared decision making in levende donor levertransplantatie. Deze illustreren hoe je de potentiële donor zo goed mogelijk voorlicht en waar de verschillen liggen in levende donor transplantatie bij kinderen en volwassenen. Ook hoort u meer over nieuwe technologische ontwikkelingen in transplantatie (machine perfusie) en  wat de uitdagingen hierbij zijn in patiëntenvoorlichting. 

Robert Minnee, transplantatiechirurg, Erasmus MC          
Annemarie Roelofs, verpleegkundig specialist, UMCG
Volkert Huurman, transplantatiechirurg, LUMC
Onder leiding van Caroline den hoed, maag-,darm-,leverarts en medisch directeur levertransplantatie, Erasmus MC

Maak hier uw keuze voor deze sessie

Sessie 6:   Ethische vraagstukken bij nieuwe technologie in transplantatiegeneeskunde (Vol)

Met tissue engineering, organen afkomstig van dieren en nieuwe perfusietechnieken, kan de toepassing van orgaantransplantatie bij mensen worden verbreed en verbeterd. Maar: mag of moet alles wat kan? Zijn er grenzen aan het gebruik van nieuwe technologie in de transplantatiegeneeskunde? Een rondetafelgesprek over ethische vraagstukken.

Onder leiding van Eline Bunnik, medisch ethicus, Erasmus MC

Maak hier uw keuze voor deze sessie