İnanç ve organ bağışı

Birçok insanın kafasında organ bağışı ve kendi inançlarıyla ilgili aynı önemli soru vardır. Vücudum öldükten sonra bütün olarak kalacak mı? Yoksa, insanlara yardımcı olmak daha mı önemlidir? Eğer kendinizi bir organ bağışçısı olarak kaydettiyseniz, inançlı biri olarak bu sorulara cevap ararsınız.

İslam organ bağışına nasıl bakıyor?

İslam’a göre hasta birine yardım etmek önemlidir. Fakat birçok Müslüman için vücudun ölümden sonra bir bütün olarak kalması da önemlidir. Bu nedenle İslam alimlerinin organ bağışı konusunda farklı kararları vardır. İslam alimlerinin çoğu, organ bağışına izin verildiğini düşünmektedir. Dahası bunu tavsiye de etmektedirler. Diğerlerinin ise bu konuda şüpheleri vardır.  Şu ilkeye dayanarak organ bağışına izin verildiği söylenir: “Her kim birini (bir canı) kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur” (Maide 5-32).

Roma Katolik Kilisesi organ bağışına nasıl bakıyor?

Roma Katolik Kilisesi organ bağışına olumlu bakmaktadır. Katolik kilisesi organ bağışını, kendi çıkarını düşünmeden tamamen başkasının faydası gözetilerek işlenen bir salih amel olarak görmektedir. Fakat doku ya da organ bağışı hiçbir zaman bir zorunluluk olarak görülemez.

Protestanlık organ bağışına nasıl bakıyor?

Protestan kiliseleri organ bağışçısı olmanın kişisel bir tercih olduğunu düşünüyor. Bu konuda kilise içinde farklı görüşler mevcuttur. Bazıları bunun insan vücudunun bir bütün halinde kalması gerektiği görüşüyle çeliştiğini düşünmektedir. Daha özgürlükçü bir yönelime sahip olanlarsa organ bağışını her şeyden önce insanlara yardım etmenin bir şekli olarak görmektedirler. Genel olarak Protestanlar, organların yokluğunun yeniden dirilmeye bir engel teşkil etmediği konusunda hemfikirlerdir. Tıpkı ampüte edilmiş bir bacağın ya da kolun Tanrı için bir sorun teşkil etmemesi gibi.

Hinduizm organ bağışını nasıl bakıyor?

Bu inançta organ bağışıyla ilgili farklı görüşler mevcuttur. Bazı Hindular ölümden sonra vücutlarının bir bütün halinde teslim edilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Hinduizm’de karma ve yeniden doğuş çok önemlidir. Bazen Hindular kaderimize karşı gelemeyeceğimizi ve kaderimiz bize ne getiriyorsa onu yaşamamız gerektiğini söylerler. Fakat kutsal Hindu yazıları aynı zamanda sıkıntıda olanlara iyilikte bulunmanın ve yardım etmenin de çok önemli olduğunu söylemektedir. Kutsal Hindu yazılarında Hindu inançlarına göre organ bağışını destekleyen referanslar vardır; Hindular, diğer insanların başına gelen hastalıkların ve zorlukların giderilmesi için çaba sarf etmelidir.  Bir Hindu’nun organ bağışçısı olup olmaması gerektiği alimlere göre kişinin kendi kararına bırakılmalıdır.

Musevilik organ bağışına nasıl bakıyor?

Organ bağışıyla ilgili geleneksel (ortodoks) ve liberal akım arasında bir görüş ayrılığı vardır. Liberal akım, yaşamı koruma ilkesinin ölü vücudun onurundan önce geldiğini savunur. Fakat geleneksel (ortodoks) akım ise şöyle der: Tanrı’nın suretinde ve ona benzeyen dünyevi bir kılıf gibi yaratılan vücudun bütünlüğü hiçbir şekilde ihlal edilmemelidir.