Inzet ervaringsdeskundigen bij gastlessen verandert

Vanaf de zomer 2022 verandert de zeer gewaardeerde inzet van ervaringsdeskundigen. Zij zullen niet langer de hele gastles aan jongeren verzorgen. Wel blijven hun ervaringsverhalen nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de lessen door (gast)docenten. Ook in de verdere donorvoorlichting zullen de verhalen worden gedeeld.

Ervaringsverhaal blijven delen

Want ervaringsverhalen hebben grote impact en blijven dan ook buitengewoon waardevol. Zowel als onderdeel van de lessen door (gast)docenten als bijvoorbeeld op social media of als onderdeel van een verhaal vanuit ziekenhuizen. We hebben aan de ervaringsdeskundigen daarom gevraagd wie zijn ervaringsverhaal wil blijven delen. 

Achtergrond

Met deze stap geeft de NTS uitvoering aan de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid om te zorgen voor gebalanceerde voorlichting. Dit hangt samen met de nieuwe Donorwet. Deze bepaalt dat iedereen donor is; iemand die dit niet wil, moet actie ondernemen om dit te wijzigen. Het ministerie vindt aandacht voor gebalanceerde voorlichting daarom nu extra belangrijk, juist bij jongeren die nog hun keuze moeten maken. Het is lastig te garanderen dat jongeren de voorlichting door iemand die dankzij donatie een nieuw leven heeft gekregen als neutraal ervaren. De kracht van vrijwilligers is immers juist het ervaringsverhaal over het belang van donatie. Het besluit om de lessen voortaan te laten uitvoeren door (gast)docenten is het gevolg van deze veranderde context van donorvoorlichting. 

Informatievoorziening op scholen

Informatievoorziening voor jongeren op scholen blijft ontzettend belangrijk. Al jaren geven professionele gastdocenten voorlichting op scholen over orgaan- en weefseldonatie, naast de vrijwilligers. Daarnaast biedt de NTS de online lesmodule Donorwise aan met feiten en cijfers over hoe orgaandonatie in de praktijk werkt. Met deze beide manieren gaan we gewoon door. Het verhaal van ervaringsdeskundigen blijft hier onderdeel van, zowel in de gastlessen als in de lesmodule Donorwise via filmpjes. 

Grote waardering

De meeste ervaringsdeskundigen zetten zich al vele jaren in om voorlichting over orgaan- en weefseldonatie te geven. Daarmee hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd in de donorvoorlichting en dat waarderen we enorm. We hebben dit besluit dan ook aan elke ervaringsdeskundige persoonlijk toegelicht, met de vraag of we hen mogen blijven benaderen voor het delen van hun ervaringsverhalen in onze voorlichting.