Rejestracja dawcy narządów w Holandii

Mariusz Szymański jest lekarzem w trakcie specjalizacji kardiologicznej i brał już udział w wielu transplantacjach serca. Mariusz widział już nie raz z bliska co transplantacja znaczy dla życia pacjenta. Posłuchaj jego opowieści.

Mariusz Szymański was betrokken bij verschillende harttransplantaties.

Ty też możesz zostać dawcą!

W Holandii każdy człowiek od 12 roku życia może swój wybór rodzaju oświadczenia woli zapisać w Krajowym Rejestrze Dawców. W tym rejestrze można wskazać, czy zgadasz się po śmierci być dawcą narządów lub tkanki, czy też nie. Nawet jeśli już podpisałeś podobne oświadczenie woli w swoim kraju, należy ten wybór zarejestrować także w Holandii.

Jako dawca, możesz uratować ośmiu ludzi.

W tej chwili ponad 1700 osób oczekuje w Holandii na narządy lub tkanki dawcy. Ponad 3,5 miliona zarejestrowanych dawców jest niestety nadal niewystarczającą ilością, aby pomóc wszystkim potrzebującym przeszczepu. Dlatego każdy nowy dawca jest niezwykle ważny. Stając się dawcą możesz potencjalnie uratować 8 istnień ludzkich. Ponadto szansa, że kiedykolwiek ty będziesz potrzebował transplantacji jest o wiele większa niż szansa, że sam oddasz swoje narządy po śmierci. Przegląd najważniejszych faktów na temat dawstwa narządów znajdziesz tutaj.

Procedura oświadczenia woli dawstwa narządów.

W Holandii istnieje ustawa prawna dawstwa narządów. Ustawa ta przewiduje sprawiedliwy przydział organów i zabrania handlu nimi. Dawstwo narządów i tkanek odbywa się tylko według ścisłych zasad i procedur. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj.

Jak się zarejestrować?

W Holandii możesz swój wybór woli w prosty sposób zarejestrować online w Rejestrze Dawców. Można to zrobić w ciągu dwóch minut używając elektronicznego podpisu DigiD lub także online wypełnić formularz. Krótkie wyjaśnienie znajdziesz tutaj

Więcej informacji

Zobacz te krótkie filmy.

Rejestraja