Programma

Programma ‘NTS in perspectief’

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

30 juni 2022 – Corpus, Leiden

12.45 uur        Ontvangst deelnemers

13.30 uur        Opening door dagvoorzitter
                    Jesper Rijpma

                        Woord van welkom 
                    B
ernadette Haase, directeur, NTS

13.40 uur        Speech
                    Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
                    Sport, Ministerie van VWS

14.00 uur        Terugblik 25 jaar NTS
Bernadette Haase, directeur, NTS
Stefan Berger,
hoogleraar transplantatienefroloog, UMCG en                            voorzitter Raad van Toezicht, NTS
Rutger Ploeg, hoogleraar transplantatiegeneeskunde,                                        Universiteit Oxford en Leiden en voormalig voorzitter Raad van                        Toezicht, NTS

14.20 uur        Bestrijding van orgaanfalen: heden en toekomst
De wachtlijsten groeien en er zijn te weinig organen beschikbaar. Hoe voorkomen we dat organen falen? Hoe behandelen weorgaanfalen en zorgen we voor voldoende transplantatieorganen op maat? Onder andere het kweken van organen uit stamcellen, xenotransplantatie en bio-engineering komen aan bod. En wat is de rol van alle spelers in de orgaanketen hierbij?
Ton Rabelink, hoogleraar en hoofd interne geneeskunde, LUMC

14.45 uur        In het perspectief van duurzaamheid: waar een wil is, is een weg
Ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor 7% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Daarmee bijt de zorg zichzelf in de staart, want milieuschade heeft directe gevolgen op ons welzijn. Daar moet verandering in komen. Maar kan dat wel? Tast dit de patiëntveiligheid niet aan? En wie is verantwoordelijk voor die berg afval die de zorg produceert? Kortom, wie is aan zet om die CO2 footprint te reduceren? Wij zelf, de ingenieur of de wetgeving of zijn er andere creatieve oplossingen. Waar een wil is, is een weg: aan de slag dus, ook binnen de orgaan en weefselketen.
Frank Willem Jansen, hoogleraar en voorzitter Medical Delta

15.05 uur        Een ethische reflectie
Technologische ontwikkelingen in de transplantatiegeneeskunde volgen elkaar in rap tempo op en zullen de praktijk van orgaantransplantatie de komende 25 jaar ingrijpend veranderen. De verwachting is dat nieuwe technologieën, zoals tissue engineering, perfusietechnieken, gene editing en xenotransplantatie, een bijdrage kunnen leveren aan het nijpende tekort aan donororganen. Deze ontwikkelingen roepen echter ethische en maatschappelijke vraagstukken op. Mag of moet alles wat kan? Waar liggen de belangrijkste ethische vragen, en hoe gaan we daarmee om?
Eline Bunnik, medisch ethicus, Erasmus MC

15.20 uur        Gesprek met een transplantatiepatiënt over kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven is subjectief. Het zegt iets over hoe een persoon zijn of haar lichamelijke maar ook psychische en sociale functioneren ervaart. Paul van der Boog (nefroloog, LUMC) gaat in op de resultaten van onderzoek over kwaliteit van leven bij patiënten die een niertransplantatie hebben gehad. Patiënten en zorgprofessionals gaan met elkaar in gesprek over wat kwaliteit van leven na een orgaantransplantatie voor hen betekent. Wat is kwaliteit van leven en is dat voor iedereen hetzelfde? En hoe kunnen patiënten en zorgprofessionals hierin samen optrekken om het beste resultaat voor de individuele patiënt te behalen?
Robin Muiselaar, physician assistant transplantatieafdeling, LUMC

15.45 uur        Koffie- en theepauze

16.15 uur        Aanvang sessies

                                   

Sessie 1:         Patiëntparticipatie bij gedeelde besluitvorming rondom transplantatie - Zaal 1

In deze interactieve sessie bespreekt Dr. Arwen Pieterse eerst wat samen beslissen inhoudt. Daarna gaan we, onder meer aan de hand van stellingen, in gesprek  over ‘samen beslissen’ bij orgaantransplantatie. Hoe kijken de patiënt, zorgprofessional en eventueel de naaste(n) van patiënt welke zorg het beste past bij de patiënt? Wil een patiënt bijvoorbeeld wel in aanmerking komen voor een transplantatie? Welke alternatieven zijn er? En hoe kom je samen tot een besluit welke zorg het beste aansluit bij de behoeftes en de situatie van de patiënt?

Arwen Pieterse, cognitief psycholoog afd. Biomedical Data Sciences, LUMC
Paul van der Boog, nefroloog, LUMC
Onder leiding van Minneke Coenraad, gastroenteroloog-hepatoloog, LUMC

Sessie 2:         De weefseldonatiecoördinator: ervaringen uit de praktijk - Plenaire zaal

Wat als een weefseldonatieprocedure niet door de dienstdoende arts, maar door een gespecialiseerde professional wordt gedaan? Kunnen we zo artsen ontlasten, potentiële donoren beter herkennen en de zorg voor naasten verbeteren? In Engeland is men al 10 jaar overtuigd van de toegevoegde waarde van de weefseldonatiecoördinator. In Nederland zijn we hier kortgeleden mee gestart: het Haaglanden Medisch Centrum, Medisch Centrum Leeuwarden en UMCG proberen in samenwerking met de NTS diverse varianten uit. 

Tijdens deze sessie deelt lead nurse Emma Winstanley* haar ervaringen uit Engeland en vertellen weefseldonatiecoördinatoren over gesprekken die indruk op hen hebben gemaakt.

Afkemarij ten Hoeve – Heida, weefseldonatiecoördinator, Medisch Centrum Leeuwarden
Stella Kuiken, weefseldonatiecoördinator, Medisch Centrum Leeuwarden
Emma Winstanley, lead nurse, NHSBT Tissue and Eye Services
Weefselcoördinatoren HMC en UMCG
Onder leiding van Rhea Verheul, senior projectleider, NTS

* De bijdrage van Emma Winstanley is Engelstalig

Sessie 3:         Verdriet en dankbaarheid: een nabestaande en ontvanger in gesprek - Zaal 2

De vader van Stephan overleed in 2013 en doneerde zijn lever en longen. Debbie ontving in 2016 een lever dankzij een donor. Wat zijn hun ervaringen met donatie? Welke verwachtingen, verlangens  en dilemma’s spelen een rol? Een gesprek over verdriet en dankbaarheid. Luister mee en krijg inzicht in de gedachten en gevoelens rondom donatie van een nabestaande en ontvanger.

Janneke Vervelde, orgaandonatiecoördinator, LUMC

Gesprek onder leiding van Jesper Rijpma, dagvoorzitter

                       

Sessie 4:         Innovaties in de transplantatieketen - Zaal 3
                        Praktijkvoorbeelden van inspirerende innovaties

1. Transplantatie van donoreilandjes en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eilandjes isolatie (isoleren van cellen uit een donoralvleesklier) en stamcel eilandjes (opkweken van stamcellen in het lab tot insuline producerende cellen)

Eelco de Koning, hoogleraar diabetologie, LUMC

2. De Levertransplantatie apothek

Na een levertransplantatie slikken patiënten vaak veel medicijnen en op veel verschillende momenten van de dag. Regelmatig zorgt de medicatie voor bijwerkingen en ​soms raken patiënten het overzicht kwijt door de hoeveelheid medicatie en alle specifieke instructies ​die gelden. Dat kan anders: het Erasmus MC heeft als enige ziekenhuis in Nederland (of de EU) een speciale apotheker die de levertransplantatiepatiënten begeleidt. Op de medicatiepoli bekijken de apotheker en patiënt samen hoe het gaat met de medicatie-inname en met eventuele bijwerkingen. ​Ook wordt met de hepatoloog en de patiënt besproken of alle medicatie nog wel nodig is of dat er medicatie gestopt kan worden. 

Midas Mulder, ziekenhuisapotheker, Erasmus MC

3. MRI scans tijdens warme ex vivo nierperfusie

Ex vivo nierperfusie is bezig aan een grote opmars. De diagnostische waarde van machineperfusie voor het bepalen van de kwaliteit van een donornier is tot                nu toe echter teleurstellend gebleken. In het UMCG proberen ze de diagnostische waarde te vergroten door tijdens warme ex vivo nierperfusie MRI scans te                maken van het orgaan. Ook wordt onderzocht of machineperfusie gebruikt kan worden om het invriezen van donornieren eindelijk mogelijk te maken.

Cyril Moers, transplantatiechirurg, UMCG                                  

Onder leiding van Bernadette Haase, directeur, NTS

Sessie 5:         Shared decision making - Zaal 4

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden verkennen we het belang van shared decision making in levende donor levertransplantatie. Deze illustreren hoe je de potentiële donor zo goed mogelijk voorlicht en waar de verschillen liggen in levende donor transplantatie bij kinderen en volwassenen. Ook hoort u meer over nieuwe technologische ontwikkelingen in transplantatie (machine perfusie) en  wat de uitdagingen hierbij zijn in patiëntenvoorlichting.

Robert Minnee, transplantatiechirurg, Erasmus MC          
Annemarie Roelofs, verpleegkundig specialist, UMCG
Volkert Huurman, transplantatiechirurg, LUM
C

Onder leiding van Caroline den Hoed, maag-, darm-, leverarts en medisch directeur levertransplantatie, Erasmus MC

Sessie 6:         Ethische vraagstukken bij nieuwe technologie in transplantatiegeneeskunde - Foyer

Met tissue engineering, organen afkomstig van dieren en nieuwe perfusietechnieken, kan de toepassing van orgaantransplantatie bij mensen worden verbreed en verbeterd. Maar: mag of moet alles wat kan? Zijn er grenzen aan het gebruik van nieuwe technologie in de transplantatiegeneeskunde? Een rondetafelgesprek over ethische vraagstukken.

Onder leiding van Eline Bunnik, medisch ethicus, Erasmus MC

17.00 uur        Feestelijke borrel