Religia a dawstwo narządów

Wiele osób ma takie samo istotne pytanie odnośnie do dawstwa narządów i ich religii. Czy moje ciało musi pozostać w całości po śmierci? Czy ważniejsza jest miłość bliźniego? Jako osoba wierząca, przed zarejestrowaniem się jako dawca chcesz uzyskać odpowiedzi na te pytania.

Jakie jest zdanie Islamu na temat dawstwa narządów?

W Islamie pomoc chorym jest bardzo ważna. Ale dla wielu muzułmanów istotne jest również to, żeby po śmierci ich ciało zostało nienaruszone. Dlatego uczeni Islamu dochodzą do różnych wniosków odnośnie do dawstwa narządów. Większość uczonych muzułmańskich twierdzi, że dawstwo narządów jest dozwolone. Co więcej, radzą oni to zrobić. Niektórzy jednak mają wątpliwości. Dawstwo narządów jest dozwolone na podstawie zasady „A ten, kto przywraca ją (duszę) do życia, czyni tak, jakby przywracał do życia wszystkich ludzi” (Koran, werset 5.32).

Co Kościół rzymskokatolicki sądzi o dawstwie narządów?

Kościół rzymskokatolicki postrzega dawstwo narządów bardzo pozytywnie. Kościół katolicki postrzega dawstwo jako dobry uczynek, brak egoizmu i całkowite poświęcenie dla innej osoby. Ale dawstwo narządów lub tkanek nie może być postrzegane jako przymus

Jakie jest zdanie Kościołów protestanckich na temat dawstwa narządów?

Kościoły protestanckie uważają, że decyzja o zostaniu dawcą jest bardzo osobista. W Kościołach tych funkcjonują różne zdania. Niektórzy uważają, że dawstwo narządów narusza koncepcję, że ciało ludzkie po śmierci powinno zostać nienaruszone. Bardziej liberalne Kościoły dawstwo jako czyn miłości do bliźniego. Ogólnie protestanci są jednak zdania, że brak narządów nie stoi na drodze zmartwychwstania. To tak jak brak nogi lub ręki w wyniku amputacji nie jest dla Boga problemem.

Co o dawstwie narządów sądzi Hinduizm?

Wewnątrz tej religii funkcjonuje wiele zdań na temat dawstwa narządów. Niektórzy Hindusi twierdzą, że po śmierci muszą oddać swoje ciało w całości. Karma i odrodzenie są bardzo istotne w hinduizmie. Czasem twierdzą oni, że nie należy operować, ale poddać się woli losu. Ale pisma Hinduizmu twierdzą również, że okazywanie życzliwości i oferowanie pomocnej dłoni osobom w potrzebie jest bardzo ważne. W religii tej istnieją przesłanki, które popierają dawstwo organów. Hindusi muszą próbować przestrzegać innych od chorób i nieprzyjemności w życiu. To, czy Hindus powinien zostać dawcą, czy nie, zależy, zdaniem uczonych, od ich własnej decyzji.

Co sądzi o dawstwie narządów religia żydowska?

Odnośnie do dawstwa narządów istnieją sprzeczne opinie między Żydami ortodoksyjnymi a liberalnymi. Strona liberalna jest zdania, że zasada troski o życie jest ważniejsza niż zasada zachowania martwego ciała. Ale strona ortodoksyjna mówi: Nie należy naruszać integralności ciała, ponieważ ziemskie ciało stworzone zostało na obraz i podobieństwo Boga.