Alles over scholing Kwaliteitsstandaard Donatie

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Deze wet leidt tot een aantal veranderingen die voor u als arts belangrijk zijn als een patiënt overlijdt en hij mogelijk geschikt is als donor. Zo zijn er nieuwe richtlijnen voor het donatiegesprek conform de Kwaliteitsstandaard Donatie.

Inhoud

De Kwaliteitsstandaard Donatie

De Kwaliteitsstandaard Donatie komt voort uit een motie die is aangenomen bij de behandeling van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer: de motie Nooren. In deze motie werd gevraagd om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen die een uniforme zorg voor en omgang met de naasten waarborgt. In opdracht van het ministerie van VWS hebben Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) deze kwaliteitsstandaard opgesteld. Eind 2019 is de standaard opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. 

Waarom is er een speciale scholing Kwaliteitsstandaard Donatie?

Vanaf 1 juli 2020 moeten artsen naasten van een potentiële donor over de registratie in het Donorregister informeren en/of deze registratie bespreken. Alle artsen in Nederland moeten het initiële deel van het donatiegesprek kunnen voeren conform het gestelde in de nieuwe donorwet en de kwaliteitsstandaard. 

Hoe is de scholing opgebouwd?

Het scholingspakket bestaat uit drie onderdelen. Afhankelijk van de functie/het takenpakket van een arts of medisch professional zijn één of meerdere onderdelen van toepassing. 

 1. De theoretische scholing (e-learning) is bedoeld voor alle medisch professionals die in hun werk te maken hebben met donatie. Deze e-learning biedt een basis voor het voeren van het donatiegesprek. 
 2. De praktische scholing ‘Het donatiegesprek volgens de nieuwe donorwet' is bedoeld voor intensivisten, neurologen en SEH-artsen. De praktische scholing is een verdiepende scholing. In deze scholing oefenen artsen de ‘nieuwe varianten’ van het donatiegesprek. De scholing wordt verzorgd door een trainer en acteur. 
 3. De adviserende scholing is bedoeld voor orgaandonatiecoördinatoren (ODC), donatiecoördinatoren (DC) en medewerkers van het Orgaancentrum van de NTS (OC-medewerkers). Deze scholing bereidt de ODC, DC en OC-medewerker voor op het ondersteunen van artsen bij het voeren van een donatiegesprek.

Theoretische scholing

Voor wie is de theoretische scholing voor de Kwaliteitsstandaard Donatie bedoeld?

De theoretische scholing is voor alle functionarissen die betrokken zijn bij het donatiegesprek in Nederland: artsen, IC-verpleegkundigen, ODC, DC, verpleeghuisartsen, pysician assistants en OC-medewerkers. De functionarissen zijn de medisch professionals die het donatiegesprek (kunnen gaan) voeren.

Hoe ziet de theoretische scholing voor de Kwaliteitsstandaard Donatie eruit? 

De theoretische scholing bestaat uit drie e-learning modules die online te volgen zijn. De e-learning is voor iedereen toegankelijk en biedt een belangrijke basis voor het voeren van een donatiegesprek.

 • Module 1 bevat alle belangrijke kennisaspecten uit de Kwaliteitsstandaard Donatie en sluit af met een korte toets.
 • Module 2 vertaalt de kennis naar de praktijk door middel van scenario’s waarbij gekozen wordt hoe de arts reageert en zichtbaar is hoe het donatiegesprek dan verder gaat.
 • Module 3 biedt een unieke oefenmogelijkheid waarbij het zelf verwoorden van de informatie naar naasten/nabestaanden centraal staat. 

Hoeveel accreditatiepunten kunnen er worden behaald bij de theoretische scholing?

Bij afronding van de modules 1, 2 en 3 kunnen in totaal 2 accreditatiepunten worden behaald. De theoretische scholing is voor verschillende doelgroepen bij meerdere Kwaliteitsregisters geaccrediteerd (KNMG-GAIA, V&VN, VSR en NAPA).

Hoe kan ik mij aanmelden voor de theoretische scholing?

Inschrijven kan via de leeromgeving

Praktische scholing 

Voor wie is de praktische scholing 'het donatiegesprek volgens de nieuwe donorwet' bedoeld?

Deze gesprekstraining is voor intensivisten, neurologen en SEH-artsen, omdat zij relatief vaak het donatiegesprek voeren.

Hoe ziet de praktische scholing 'Het donatiegesprek volgens de nieuwe donorwet' eruit?

Deze gesprekstraining wordt klassikaal gegeven in een groep van maximaal 8 deelnemers. Hierbij oefenen artsen met verschillende ‘nieuwe varianten’ van het donatiegesprek. Een trainer doorloopt samen met de artsen en een acteur enkele scenario’s. De trainer begeleidt en geeft tips en feedback om artsen gedegen voor te bereiden op het donatiegesprek. De praktische scholing 'Het donatiegesprek volgens de nieuwe donorwet' is ook online te volgen.

Hoeveel accreditatiepunten kunnen er worden behaald bij de praktische scholing?

Er kunnen 3 accreditatiepunten worden behaald. Door KNMG-GAIA is deze gesprektraining geaccrediteerd als algemene nascholing voor medisch specialisten.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de praktische scholing?

Aanmelden voor deze gesprekstraining gaat via het ziekenhuis. De scholing is ontwikkeld door de NTS in nauwe samenwerking met het veld. De scholing wordt georganiseerd door de kernziekenhuizen in samenwerking met de satellietziekenhuizen van het cluster. Per ziekenhuis kan het variëren wie de scholing organiseert. We zien vaak dat een DC of ODC dit doen. Het ziekenhuis bepaalt zelf wie dit organiseert.

Is de praktische scholing hetzelfde als de CrD-training? 

Nee, deze gesprekstraining richt zich alleen op de Kwaliteitsstandaard Donatie, die gaat over het initiële deel van het donatiegesprek; het deel waarin de arts de registratie van de patiënt in het Donorregister bespreekt met de naasten. De Communicatie rond Donatie-training omvat het gehele donatiegesprek. De vorm van de scholing – met trainer en acteur – is wel vergelijkbaar. Na ontwikkeling van de praktische scholing wordt de CrD-training hernieuwd. Dit jaar wordt deze nog in de huidige vorm gegeven. 

Wanneer wordt de praktische scholing aangeboden? 

De gesprektraining wordt vanaf oktober 2020 aangeboden via het eigen ziekenhuis.

Wie betaalt de praktische scholing?

De kosten van de praktische scholing worden indien mogelijk ondergebracht in het bestaande budget van de ziekenhuizen voor CrD-trainingen. Voor aanvullende financiering dienen ziekenhuizen een aanvraag voor verhoging in bij VWS. Dit kan via een wijziging van de lopende instellingssubsidie voor 2020. Voor vragen over 2021 mail naar x.guo@minvws.nl

Is de praktische scholing ook te volgen door andere artsen en medisch professionals dan intensivisten, SEH-artsen en neurologen? 

Het volgen van de praktische scholing is niet verplicht, maar wel wenselijk voor alle medisch professionals die betrokken zijn bij donatiegesprekken. Artsen en andere medisch professionals die donatiegesprekken voeren of daar nauw bij betrokken zijn en verzoeken om deel te nemen aan de praktische scholing zijn van harte welkom. Als in uw ziekenhuis requesters werken, is het zeker aan te bevelen dat zij ook deze scholing volgen.

Adviserende scholing

Voor wie is de adviserende scholing bedoeld? 

Deze scholing is voor ODC, DC, OC-medewerkers en stafartsen bij de NTS die de artsen ondersteunen en adviseren voorafgaand aan het donatiegesprek.

Waarom een adviserende scholing?

De meeste artsen voeren zelden een donatiegesprek. Artsen hebben soms behoefte aan ondersteuning en extra informatie ter voorbereiding op het donatiegesprek. Vanuit de rol die de ODC, DC, OC-medewerkers en stafartsen al hebben op het gebied van donatie zijn zij de aangewezen personen om artsen voorafgaand aan een donatiegesprek kort en bondig te kunnen ondersteunen.

Hoewel de rol, taken en kwaliteiten van DC, ODC, OC-medewerkers en stafartsen verschillend zijn, wordt een uniforme scholing aangeboden, zodat iedereen dezelfde informatie heeft.

Hoe ziet de adviserende scholing Kwaliteitsstandaard Donatie eruit?

De scholing biedt een aanvulling op de bestaande kennis en expertise van DC, ODC, OC-medewerkers en stafartsen. Het is belangrijk om niet alleen de inhoud, maar ook de achtergrond van de kwaliteitsstandaard te kennen en te kunnen uitleggen. Pas als je iets moet uitleggen aan een ander, merk je of je de informatie echt begrepen hebt.

In deze scholing staan vragen van artsen centraal, zoals:

 • Hoe voer ik het donatiegesprek t.a.v. van de registratie in het Donorregister?
 • Hoe steekt de nieuwe donorwet wet in elkaar? Wat betekent dit voor mijn situatie? 
 • Ik moet een donatiegesprek voeren, hoe pak ik dit aan?

De scholing bestaat uit twee delen:

 1. Een online scholing over de ins en outs van de kwaliteitsstandaard (bestaande uit een e-learning en online live sessies) op basis van vragen.
 2. Een klassikale training m.b.t. adviserende en coachende vaardigheden. Er wordt getraind in het adviseren van artsen, zowel ‘live’ als ‘telefonisch’.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de adviserende scholing?

Inschrijven kan via de leeromgeving. Registreer je als donatiecoördinator of orgaandonatiecoördinator, dan zie je een inschrijfmogelijkheid. 

Wie organiseert de adviserende scholing?

De scholing is ontwikkeld door de NTS, in samenwerking met betrokkenen vanuit alle doelgroepen. De scholing wordt aangeboden en georganiseerd door de NTS. 

Waar en wanneer vindt de adviserende scholing plaats?

De e-learning is te volgen via scholing.donatiegesprek.nl. De online live sessies zijn aangeboden in juni en juli 2020. Een compilatie van deze sessies is te vinden in de leeromgeving onder het kopje 'adviserende scholing'.

De klassikale training (deel 2) wordt vanwege COVID-19 digitaal aangeboden. Kijk voor actuele data in de leeromgeving onder het kopje 'adviserende scholing'.

Zijn er voorwaarden voor deelname aan de adviserende scholing?

Ja. De adviserende scholing is een vervolg op de theoretische scholing. Het is belangrijk dat de theoretische scholing (e-learningmodules) is afgerond alvorens deel te nemen aan de adviserende scholing. 

Meer vragen?

Voor inhoudelijk vragen of opmerkingen over scholing, mail naar scholing@transplantatiestichting.nl