Voorwaarden

De dienstverlening van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is aan leveringsvoorwaarden en vastgestelde tarieven onderhevig.

Download de algemene leveringsvoorwaarden NTS (pdf, 145 KB)

Tarieven
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar de bedragen vast die de NTS in rekening brengt voor het plaatsen van patiënten op de wachtlijst. Deze tarieven brengt de NTS rechtstreeks in rekening bij de verzekeraar van de patiënt.

Vastgestelde tarieven voor 2020 (pdf, 124kb)

De NTS heeft de facturering van hartkleppen en bewerkt botweefsel uitbesteed aan ETB-BISLIFE.