Werkgeversverklaring avondklok

De NTS heeft een werkgeversverklaring avondklok voor medewerkers in de orgaanketen. Deze is gestuurd aan de ODC-ers en het ZUT Team.

De NTS heeft als wettelijk taak om als orgaancentrum te fungeren. Het orgaancentrum is verantwoordelijk voor de coördinatie van de orgaanketen, van donatie tot transplantatie. Het werk dat de NTS doet valt onder de cruciale beroepen zoals de overheid heeft vastgesteld.

Daarom is het noodzakelijk dat de werknemers in de orgaanketen zich 24 uur per dat kunnen verplaatsen binnen Nederland om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze werkzaamheden kunnen niet worden uitgesteld en vragen om een 24-uurs bezetting om orgaandonaties - en transplantaties door te laten gaan.

Op vertoon van de werkgeversverklaring avondklok en de ziekenhuisbadge/ID kan de werknemer tussen 21.00 uur en 4.30 uur reizen voor werk. De verklaring is verkrijgbaar bij de ODC-er of het ZUT-team.