Ga naar de inhoud

O procedurze donacji

Jeżeli w Holandii zmarła osoba zostaje uznana za odpowiednią do transplantacji narządów, lekarz kontaktuje się z Holenderską Fundacją Transplantacji, aby skontrolować, czy w rejestrze znajduje się zgoda zmarłego na dawstwo.

Po uzyskaniu zgody bada się które organy i tkanki zdatne są do donacji

Oprócz tego, lekarz lub pielęgniarka przeprowadza wywiad z rodziną na temat przebytych przez zmarłego w przeszłości chorób, przyjmowanych leków, jego stylu życia i/lub palenia lub picia alkoholu. Również krew poddaje się badaniu na okoliczność chorób przenoszonych.

Jeśli organ lub tkanka okazuje się być zdatna do donacji, podejmowany jest kontakt z centrum organów, które niezwłocznie porównuje wszystkie dane medyczne i wybiera z listy oczekujących tego biorcę, który najbardziej odpowiada kryteriom. Osoba ta musi wówczas możliwie jak najszybciej zgłosić się do szpitala celem poddania się przeszczepowi. Jeśli się okaże, że dostępnych jest więcej narządów lub tkanek, można wówczas pomóc większej liczbie chorych osób.

Po pożegnaniu zmarłego przez rodzinę ropoczynają się przygotowania do pobrania organów. Do tego czasu ciało pozostaje na oddziale intensywnej opieki medycznej, podłączone do systemu sztucznego oddychania, w celu zapewnienia organom dopływu tlenu. Jest to konieczne, by utrzymać organy zdatne do transplantacji. Okres czasu pomiędzy stwierdzeniem śmierci mózgu a pobraniem organów  zależy od różnych faktorów. Przeważnie trwa to 4 do 12 godzin.

Operacja przeprowadzana jest z wielką uwagą i z szacunkiem dla zmarłego. W miejscach gdzie operowano, znajdują się szwy i plastry. Operacja trwa 3 do 6 godzin. Jeśli jest również zgoda na donację tkanek, ta procedura ma miejsce później. Trwa to 3 do 4 godzin.

Po zakończeniu operacji pobrania ciało powraca na oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie rodzina ma możliwość ponownie zobaczyć zmarłego.  Donacja nie ma wpływu na wybór  sposobu pochówku zmarłego: zmarły może być pogrzebany lub skremowany. Ceremonia pogrzebu lub kremacji również nie musi być opóźniona z powodu procedury donacji.

Zobacz także: