Ga naar de inhoud

Objaśnienia do formularza dawcy narządów

W Rejestrze Dawców istnieją cztery możliwości wyboru: wyrażenie zgody na donację, nie wyrażenie zgody na donację, pozostawienie decyzji o donacji rodzinie lub innej osobie, wskazanej przez Ciebie w rejestrze. Ponadto, jeśli zdecydowanie nie chcesz oddać po śmierci narządów lub tkanek, ważnym jest aby to także zapisać. To da Tobie pewność, że Twoja wola zostanie po śmierci  uhonorowana. Zwolnisz od wyboru swoich krewnych zmuszonych w tak emocjonalnych chwilach podejmować trudne decyzję.

Wybór 1: Tak, daję pozwolenie
Dajesz zezwolenie na użycie do przeszczepu twoich narządów i tkanek po śmierci. W formularzu jest możliwość wyboru konkretnych narządów i tkanek które zezwalasz użyć lub nie.

Wybór 2: Nie, nie wyrażam zgody
Nie dajesz zezwolenia na użycie do przeszczepu twoich narządów i tkanek po śmierci.

Wybór 3: Decyzję pozostawiam moim krewnym
Pozostawiasz decyzję swojej rodzinie lub ewentualnie partnerowi. Następnie określasz kto ma prawo podjąć taką decyzję:

Wybór 4: Wyznaczona przez Ciebie osoba decyduje
Decyzję możesz pozostawić osobie przez Ciebie wskazanej. Na formularzu dawcy podajesz nazwisko i inne dane kontaktowe osoby przez Ciebie wyznaczonej. Możesz wyznaczyć tylko jedną osobę, która podejmie decyzję za Ciebie. Zawsze możesz tą decyzję zmienić zgłaszając to w twoim Rejestrze Dawców zarówno poprzez standardowy formularz dawcy lub zapis cyfrowy online.

Jak możesz zarejestrować swój wybór?

Możesz to zrobić na trzy sposoby (dostępne tylko w języku polskim):

  1. Online, za pomocą zapisu cyfrowego i twojego elektronicznego podpisu DigiD w Rejestrze Dawców.
  2. Wypełniając cyfrowy formularz online, który następnie otrzymujesz pocztą do podpisania.
  3. Wypełniając papierowy formularz dawcy który po podpisaniu wysyłasz do Rejestru Dawców. Formularz Rejestracji Dawcy należy odesłać w ciągu 6 tygodni od daty otrzymania dla potwierdzenia rejestracji. Nawet jeśli się zarejestrowałeś, aby nie dać zgody na dawstwo, otrzymasz tego potwierdzenie. Cztery tygodnie po tym twoja wola dawcy jest oficjalnie prawomocna. Twoje dane będą przechowywane poufnie.

Zobacz także: