DonorDialoog

Spreekt u Turks, Arabisch, Spaans of Engels en vindt u Nederlands moeilijk? Dan kunt u naar een voorlichting over orgaan- en weefseldonatie in uw eigen taal: de DonorDialoog. Hier krijgt u helder uitleg over Donorregistratie en orgaan- en weefseldonatie.

Tijdens de DonorDialoog krijgt u informatie van iemand die net als u een migratie-achtergrond heeft. Deze persoon komt bijvoorbeeld uit Irak, Eritrea of Marokko. Daarnaast vindt u brochures en folders in uw eigen taal. Ook hoort u verhalen van patiënten uit uw eigen groep, die geholpen zijn met een gedoneerd orgaan of weefsel. En natuurlijk wordt uitgelegd hoe u het Donorregister kunt invullen en welke keuzemogelijkheden er zijn.

Vragen stellen en praten

Er is volop tijd om uw persoonlijke vragen te stellen en te praten. Misschien wilt u weten of donatie mag van uw geloof. Of wilt u horen wat donatie voor uw kinderen en partner betekent. In dialoog met elkaar wordt de betekenis van orgaan- en weefseldonatie duidelijk.

DonorDialogen zijn in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Ze worden georganiseerd in buurthuizen, moskeeën, kerken, verenigingen tijdens koffie-ochtenden. 

Alia Azzouzi thuis op de bank
Alia Azzouzi: voor veel Marokkanen in Nederland is het thema orgaandonatie nieuw

Geen keuze ingevuld

In de inschrijvingen in het Donorregister bestaan grote verschillen tussen mensen van verschillende achtergronden. Zo'n 47% van de Nederlanders legde zijn keuze vast in het Donorregister, tegenover 20% van de inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (CBS). Mensen met een niet-westerse achtergrond komen uit bijvoorbeeld Turkije, Syrië en Colombia. Veruit de meeste inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond hebben hun keuze niet ingevuld in het Donorregister. Vaak komt dit omdat mensen niet begrijpen wat het Donorregister in Nederland betekent. 

Begrijpelijke informatie

Maar vanaf september 2020 komt iedere Nederlander van 18 jaar en ouder in het Donorregister. Dus ook de mensen die er nu niet in staan. Wat wilt u bij uw naam hebben staan? 'Ja ik ben donor'? Of 'nee ik ben geen donor'? Of misschien 'mijn familie mag beslissen of ik donor ben'. Of vult u niks in zodat er 'geen bezwaar' achter uw naam in het Donorregister komt? Het is een belangrijke keuze. Daarom heeft u informatie over orgaan- en weefseldonatie nodig die u begrijpt. Tijdens de DonorDialoog krijgt u deze informatie en kunt u in gesprek gaan over wat dit voor u persoonlijk betekent. 

Wilt u meer weten over de DonorDialoog? Neem dan contact op met de NTS via info@transplantatiestichting.nl.