Terug naar het vorige niveau: Draaiboek COVID-19-pandemie orgaanketen

Communicatie

NTV-voorzitter, NTS-Manager B&O, NTS-communicatieadviseur

Indien er sprake is van een COVID-19-pandemie, worden de overleggen hervat (zo vaak als noodzakelijk wordt geacht). Tijdens het overleg wordt de communicatieadviseur op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in de patiënteninformatie, persvragen en/of calamiteiten en onverwachte zaken waar eventueel persaandacht voor kan komen. 

Afspraken woordvoering & persvragen

Interviewverzoeken worden door de NTS gecoördineerd. In overleg met de voorzitter van NTV en de manager B&O wordt gekeken naar welke medisch professional de pers te woord kan staan.

 • Woordvoering gebeurt zo veel mogelijk door professionals in afstemming met de communicatieadviseur (persvoorlichting@transplantatiestichting.nl).
 • Professionals die persvragen krijgen leggen deze voor aan communicatieadviseur.
 • Voorspreken interview en redigeren artikel vindt plaats door voorzitter NTV, NTS-manager B&O, en NTS-communicatieadviseur.
 • Bij calamiteiten en onvoorziene zaken wordt de communicatieadviseur direct op de hoogte gebracht, ook als er nog geen media-aandacht is.  
 • De communicatieadviseur stelt samen met de voorzitter van de NTV en manager B&O indien nodig een woordvoeringslijn op.

Patiëntinformatie voor wachtlijstpatiënten en ontvangers van organen

 • Op de NTS-website staat informatie voor wachtlijst- en transplantatiepatiënten op hoofdlijnen. Patiëntinformatie wordt voorgelegd aan de adviescommissies. 
 • Voorzitters van de Orgaanadviescommissies leveren informatie aan de NTS-communicatiemedewerker.
 • De NTS-communicatiemedewerker:
  • Doet maandelijks, zo nodig vaker, een mail uitdoen met de vraag of de informatie nog klopt. 
  • Patiënteninformatie wordt geredigeerd en door de NTS- webredacteur geplaatst op de website van de NTS. 

Bij wijzigingen in tekst en beleid wordt de informatie doorgestuurd aan de communicatieafdelingen van de UMC’s en de onderstaande organisaties de communicatieafdelingen van de UMC’s en de onderstaande organisaties:
            

Patiëntenvereniging Naam
Longfibrose patiënten 
Diabetes Fonds
Hoornvlies patiënten vereniging
Longfonds 
Maag Lever en Darm stichting
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Nederlandse Leverpatiënten vereniging
Nierpatiënten vereniging Nederland Manon Zeijlstra
Nierstichting Nederland  Sanne Rademaker
Stichting Nierdonoren bij leven
Nederlandse Hartstichting

Communicatie stakeholders en veldpartijen

Interne communicatie en communicatie met de stakeholders vindt plaats via verschillende medewerkers, de communicatielijn is vastgelegd in het bijgevoegde schema (bijlage volgt). Hier zijn de verantwoordelijken genoemd die relevante en belangrijke informatie direct naar hun eigen veldpartijen moeten communiceren.