Aantal orgaantransplantaties

Bekijk hier hoeveel transplantaties er in Nederland zijn geweest met organen van overleden donoren. Soms krijgt een patiënt meer dan 1 orgaan tegelijk. Dat tellen we als 1 transplantatie.

Aantal orgaantransplantaties met organen van overleden donoren

Wilt u gegevens bekijken ouder dan 5 jaar? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 5.1.

Orgaan en procedure 2015 2016 2017 2018 2019
Alvleesklier - DBD 7 6 6 17 7
Alvleesklier - DCD 6 3 5 8 3
Hart 53 35 38 38 38
Hart met long 1 - - - -
Lever - DBD 89 99 89 99 94
Lever - DCD 46 44 65 68 67
Lever (gesplitst) - DBD 7 2 5 7 4
Lever met alvleesklier - DBD - 1 - 2 -
Long - DBD 48 42 49 59 59
Long - DCD 29 31 25 29 46
Long met lever - DCD - - - 1 -
Nier - DBD 207 202 168 178 173
Nier - DCD 235 204 237 284 255
Nier met alvleesklier - DBD 13 13 14 8 6
Nier met alvleesklier - DCD 9 6 8 12 13
Nier met lever - DBD 3 1 - 6 2
Nier met lever - DCD 2 - 1 - 1
Nier met lever (gesplitst) - DBD 1 - - - -
Dunne darm - DBD 3 - - 1 2
Dunne darm met alvleesklier en lever - DBD - - - 1 -
Totaal 759 689 710 817 770

Cijfers van 25 maart 2020

  • DBD = donor was hersendood (Donation after Brain Death)
  • DCD = hart en bloedsomloop waren gestopt (Donation after Circulatory Death)
  • Een transplantatie van 2 nieren tegelijkertijd tellen we als 1 transplantatie (nieren-en-bloc)

Aantal transplantaties per transplantatiecentrum

U ziet het aantal orgaantransplantaties per transplantatiecentrum in het afgelopen jaar. Het zijn transplantaties met organen die donoren na de dood hebben gegeven.

Wilt u gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 5.2.

Orgaan en procedure A'dam AMC A'dam VUMC Gro-ningen Leiden Maas-tricht Nij-megen Rotter-dam Utrecht Totaal
Alvleesklier - DBD - - - 7 - - - - 7
Alvleesklier - DCD - - 2 1 - - - - 3
Hart - - 10 - - - 12 16 38
Lever - DBD - - 28 23 - - 43 - 94
Lever - DCD - - 25 18 - - 24 - 67
Lever (gesplitst) - DBD - - 2 - - - 2 - 4
Long - DBD - - 21 - - - 21 17 59
Long - DCD - - 18 - - - 12 16 46
Nier - DBD 37 9 19 25 12 22 33 16 173
Nier - DCD 29 23 47 33 16 32 57 18 255
Nier met alvleesklier - DBD - - - 6 - - - - 6
Nier met alvleesklier - DCD - - 6 7 - - - - 13
Nier met lever - DBD - - 1 - - - 1 - 2
Nier met lever - DCD - - - 1 - - - - 1
Dunne darm - DBD - - 2 - - - - - 2
Totaal 66 32 181 121 28 54 205 83 770

Cijfers van 25 maart 2020

  • DBD = donor was hersendood (Donation after Brain Death)
  • DCD = donor was hartdood (Donation after Circulatory Death)
  • een transplantatie van 2 nieren tegelijkertijd tellen we als één transplantatie (nier-en-bloc)

Patiënten die donororganen kregen