Aantal orgaantransplantaties

Bekijk hier hoeveel transplantaties er in Nederland zijn geweest met organen van overleden donoren. Soms krijgt een patiënt meer dan 1 orgaan tegelijk. Dat tellen we als 1 transplantatie.

Aantal orgaantransplantaties met organen van overleden donoren

Wilt u gegevens bekijken ouder dan 5 jaar? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 5.1.

Orgaan en procedure 2016 2017 2018 2019 2020
Alvleesklier - DBD 6 6 17 7 5
Alvleesklier - DCD 3 5 8 3 4
Hart 35 38 38 38 40
Hart met long - - - - 1
Lever - DBD 99 89 99 94 81
Lever - DCD 44 65 68 67 68
Lever (gesplitst) - DBD 2 5 7 4 7
Lever met alvleesklier - DBD 1 - 2 - -
Long - DBD 42 49 59 59 46
Long - DCD 31 25 29 46 40
Long met lever - DCD - - 1 - -
Nier - DBD 202 168 178 173 158
Nier - DCD 204 237 284 255 257
Nier met alvleesklier - DBD 13 14 8 6 12
Nier met alvleesklier - DCD 6 8 12 13 9
Nier met lever - DBD 1 - 6 2 2
Nier met lever - DCD - 1 - 1 3
Nier met lever (gesplitst) - DBD - - - - 1
Dunne darm - DBD - - 1 - -
Dunne darm met alvleesklier en lever - DBD - - 1 - -
Totaal 689 710 817 768 734

Cijfers van 10 september 2021

Cijfers van 25 maart 2020

  • DBD = donor was hersendood (Donation after Brain Death)
  • DCD = hart en bloedsomloop waren gestopt (Donation after Circulatory Death)
  • Een transplantatie van 2 nieren tegelijkertijd tellen we als 1 transplantatie (nieren-en-bloc)

Aantal transplantaties per transplantatiecentrum

U ziet het aantal orgaantransplantaties per transplantatiecentrum in het afgelopen jaar. Het zijn transplantaties met organen die donoren na de dood hebben gegeven.

Wilt u gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 5.2.

Orgaan en procedure A'dam AMC A'dam VUMC Gro-ningen Leiden Maas-tricht Nij-megen Rotter-dam Utrecht Totaal
Alvleesklier - DBD - - - 5 - - - - 5
Alvleesklier - DCD - - - 4 - - - - 4
Hart - - 9 - - - 18 13 40
Hart met long - - 1 - - - - - 1
Lever - DBD - - 27 11 - - 43 - 81
Lever - DCD - - 24 17 - - 27 - 68
Lever (gesplitst) - DBD - - 5 - - - 2 - 7
Long - DBD - - 20 - - - 17 9 46
Long - DCD - - 9 - - - 12 19 40
Nier - DBD 32 3 35 13 9 19 33 14 158
Nier - DCD 36 6 56 30 14 32 61 22 257
Nier met alvleesklier - DBD - - 3 9 - - - - 12
Nier met alvleesklier - DCD - - 3 6 - - - - 9
Nier met lever - DBD - - - - - - 2 - 2
Nier met lever - DCD - - 1 2 - - - - 3
Nier met lever (gesplitst) - DBD - - - - - - 1 - 1
Dunne darm - DBD - - - - - - - - 2
Totaal 68 9 193 97 23 51 216 77 736

Cijfers van 10 september 2021

Cijfers van 25 maart 2020

  • DBD = donor was hersendood (Donation after Brain Death)
  • DCD = donor was hartdood (Donation after Circulatory Death)
  • een transplantatie van 2 nieren tegelijkertijd tellen we als één transplantatie (nier-en-bloc)

Patiënten die donororganen kregen