Wachtlijst voor organen

Bekijk hier de gegevens over de wachtlijsten voor een nier, alvleesklier, hart, long, lever en dunne darm. Sommige patiënten hebben meer organen nodig en staan op meer wachtlijsten. Het gaat om patiënten in Nederland.

Een operatie waarbij iemand een donororgaan krijgt noemen we een transplantatie. U ziet hieronder alleen de patiënten die zo'n zware ingreep aankunnen. We noemen dit patiënten die transplantabel zijn. De wachtlijst heet daarom eigenlijk de actieve wachtlijst.

Hoeveel patiënten staan op een wachtlijst voor 1 of meer organen?

Wachtlijst per 31 december

Orgaan 2015 2016 2017 2018 2019 Verschil 2019 en 2018
Alvleesklier 21 26 27 21 19 -10 %
Hart 101 99 107 120 115 -4 %
Hart met lever en long - 1 - - - -
Hart met long 1 1 - 1 1 -
Lever 109 122 128 125 134 7 %
Lever met alvleesklier - - 1 - - -
Long 176 193 178 185 171 -8 %
Nier 544 595 650 719 803 12 %
Nier met alvleesklier 31 32 19 20 27 35 %
Nier met lever 1 2 4 2 1 -
Dunne darm - - 1 2 - -
Totaal 984 1071 1115 1195 1271 6 %

Cijfers van 15 april 2020

Welke patiënten staan op de wachtlijst?

In deze tabel ziet u de eigenschappen van patiënten die op de wachtlijst staan:

  • leeftijd
  • bloedgroep
  • % PRA (Panel Reactive Antibodies): dit percentage laat zien of en hoeveel antistoffen een patiënt heeft aangemaakt.Bijvoorbeeld door een eerdere transplantatie of bloedtransfusie. Het gaat hierbij om de meest recente meting
  • is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende (re-transplantatie)?
  • welke urgentie krijgt de patiënt? Als een patiënt al veel antistoffen heeft, is het lastiger om een passend orgaan te vinden. Daarom kan die patiënt een hogere urgentie krijgen. Dat zegt iets over hoe dringend de transplantatie is
  • registratieduur: hoe lang staat een patiënt al op de wachtlijst?
  • dialyseduur: hoe lang krijgt de patiënt al nierdialyse? Of staat deze op de wachtlijst voordat hij of zij dialyse krijgt? Dit laatste noemen we pre-emptief

In de tabel staan patiënten die wachten op een of meer organen.U ziet gegevens van 31 december 2019. Wilt u gegevens bekijken van andere jaren? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 2.6.

Leeftijd in jaren Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
0 tot 16 1 - - - - 1 2
16 tot 56 368 26 12 71 1 61 64
56 tot 65 220 1 5 40 - 90 33
65 en ouder 214 - 2 4 - 19 35

Leeftijd in jaren

Bloedgroep Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
A 203 14 10 36 - 77 62
AB 36 - - 3 - 1 1
B 146 4 1 4 - 7 13
O 418 9 8 72 1 86 58

Bloedgroep

Hoeveel antistoffen heeft de patiënt gemaakt tegen een donororgaan? Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
0 tot 6% 685 25 16 104 1 162 75
6 tot 85% 98 2 2 9 - 8 2
85% of hoger 20 - 1 - - - 3
Niet bepaald - - - 2 - 1 54

Hoeveel antistoffen heeft de patiënt gemaakt tegen een donororgaan?

Is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende? Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
Eerste 620 27 12 115 1 169 118
Retransplantatie 183 - 7 - - 2 16

Is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende?

Welke urgentie krijgt de patiënt? Alleen nier Pancreas met nier Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
Geen urgentie: de patiënt is transplantabel 685 27 19 114 1 171 134
Lage urgentie: de patiënt heeft antistoffen 98 - - - - - -
Middelhoge urgentie: de patient is hoog geïmmuniseerd 20 - - - - - -
Hoge urgentie: de patiënt is hoog urgent - - - 1 - - -

Welke urgentie krijgt de patiënt?

Hoe lang staat de patiënt op de wachtlijst? Alleen nier Pancreas met nier Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
0 tot 6 maanden 67 8 1 22 1 32 60
6 tot 12 maanden 149 9 5 18 - 39 33
12 tot 24 maanden 266 5 5 26 - 36 18
24 tot 36 maanden 137 2 3 26 - 20 6
36 tot 48 maanden 82 2 3 13 - 13 6
48 tot 60 maanden 35 1 1 7 - 16 4
60 maanden of langer 67 - 1 3 - 15 7

Hoe lang staat de patiënt op de wachtlijst?

Hoeveel maanden krijgt de patiënt al nierdialyse? Alleen nier Nier met pancreas
Nog geen dialyse (preëmptief) 216 16
0 tot 6 maanden 49 3
6 tot 12 maanden 84 1
12 tot 24 maanden 171 2
24 tot 36 maanden 102 4
36 tot 48 maanden 85 1
48 tot 60 maanden 36 -
60 maanden of langer 60 -

Hoeveel maanden krijgt de patiënt al nierdialyse?

Meer cijfers over de wachtlijsten