Wachtlijst voor organen

Bekijk hier de gegevens over de wachtlijsten voor een nier, alvleesklier, hart, long, lever en dunne darm. Sommige patiënten hebben meer organen nodig en staan op meer wachtlijsten. Het gaat om patiënten in Nederland.

Een operatie waarbij iemand een donororgaan krijgt noemen we een transplantatie. U ziet hieronder alleen de patiënten die zo'n zware ingreep aankunnen. We noemen dit patiënten die transplantabel zijn. De wachtlijst heet daarom eigenlijk de actieve wachtlijst.

Hoeveel patiënten staan op een wachtlijst voor 1 of meer organen?

Wachtlijst per 31 december

Orgaan 2016 2017 2018 2019 2020 Verschil 2020 en 2019
Alvleesklier 26 27 21 19 25 32 %
Hart 99 107 120 115 132 15 %
Hart met lever en long 1 - - - - -
Hart met long 1 - 1 1 1 -
Lever 122 128 125 134 111 -17 %
Lever met alvleesklier - 1 - - - -
Long 193 178 185 171 160 -6 %
Nier 595 650 719 803 806 0 %
Nier met alvleesklier 32 19 20 27 22 -19 %
Nier met lever 2 4 2 1 - -
Dunne darm - 1 2 - - -
Totaal 1071 1115 1195 1271 1257 -1 %

Cijfers van 5 juli 2021

Welke patiënten staan op de wachtlijst?

In deze tabel ziet u de eigenschappen van patiënten die op de wachtlijst staan:

  • leeftijd
  • bloedgroep
  • % PRA (Panel Reactive Antibodies): dit percentage laat zien of en hoeveel antistoffen een patiënt heeft aangemaakt.Bijvoorbeeld door een eerdere transplantatie of bloedtransfusie. Het gaat hierbij om de meest recente meting
  • is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende (re-transplantatie)?
  • welke urgentie krijgt de patiënt? Als een patiënt al veel antistoffen heeft, is het lastiger om een passend orgaan te vinden. Daarom kan die patiënt een hogere urgentie krijgen. Dat zegt iets over hoe dringend de transplantatie is
  • registratieduur: hoe lang staat een patiënt al op de wachtlijst?
  • dialyseduur: hoe lang krijgt de patiënt al nierdialyse? Of staat deze op de wachtlijst voordat hij of zij dialyse krijgt? Dit laatste noemen we pre-emptief

In de tabel staan patiënten die wachten op een of meer organen.U ziet gegevens van 31 december 2019. Wilt u gegevens bekijken van andere jaren? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 2.6.

Leeftijd in jaren Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
0 tot 16 5 - - - - 1 6
16 tot 56 356 21 16 74 1 53 62
56 tot 65 222 1 8 52 - 88 26
65 en ouder 223 - 1 6 - 18 17

Leeftijd - Cijfers van 10 september 2021

Bloedgroep Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
A 176 6 11 52 - 68 49
AB 30 - - 1 - 1 1
B 158 4 4 5 - 5 9
O 442 12 10 74 1 86 52

Bloedgroep - Cijfers van 10 september 2021

Hoeveel antistoffen heeft de patiënt gemaakt tegen een donororgaan? Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
0 tot 6% 75 1 3 10 1 32 4
6 tot 85% 135 1 5 6 - 10 4
85% of hoger 112 1 5 2 - - 2
Niet bepaald 484 19 12 114 - 118 101

Hoeveel antistoffen heeft de patiënt gemaakt tegen een donororgaan? - Cijfers van 10 september 2021

Is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende? Alleen nier Nier met pancreas Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
Eerste 647 21 11 131 1 158 94
Retransplantatie 159 1 14 1 - 2 17

Is dit voor de patiënt de eerste transplantatie of een volgende? - Cijfers van 10 september 2021

Welke urgentie krijgt de patiënt? Alleen nier Pancreas met nier Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
Geen urgentie: de patiënt is transplantabel - 22 25 127 1 160 111
Hoge urgentie: de patiënt is hoog urgent - - - 5 - - -
I - Immunized (vPRA > 0) 259 - - - - - -
T - Transplantable (vPRA = 0) 547 - - - - - -

Welke urgentie krijgt de patiënt? - Cijfers van 10 september 2021

Hoe lang staat de patiënt op de wachtlijst? Alleen nier Pancreas met nier Alleen pancreas Alleen hart Hart met long Alleen long Alleen lever
0 tot 6 maanden 47 5 5 32 1 27 59
6 tot 12 maanden 89 4 5 16 - 29 19
12 tot 24 maanden 277 10 6 32 - 40 18
24 tot 36 maanden 190 2 3 18 - 17 4
36 tot 48 maanden 93 - 2 18 - 16 2
48 tot 60 maanden 46 - 1 9 - 7 4
60 maanden of langer 64 1 3 7 - 24 5

Hoe lang staat de patiënt op de wachtlijst? - Cijfers van 10 september 2021

Hoeveel maanden krijgt de patiënt al nierdialyse? Alleen nier Nier met pancreas
Nog geen dialyse (preëmptief) 200 12
0 tot 6 maanden 55 -
6 tot 12 maanden 77 2
12 tot 24 maanden 163 5
24 tot 36 maanden 132 2
36 tot 48 maanden 78 1
48 tot 60 maanden 38 -
60 maanden of langer 63 -

Hoeveel maanden krijgt de patiënt al nierdialyse?

Meer cijfers over de wachtlijsten