Patiënten die van de wachtlijst afgaan

Er zijn verschillende redenen waarom patiënten van wachtlijst af gaan. Natuurlijk als iemand een donororgaan heeft gekregen. Soms overlijden er ook mensen tijdens het wachten. 

Maar het gebeurt ook als het met een patiënt beter gaat, zodat een transplantatie minder dringend is. Of als het slechter gaat en de patiënt daardoor geen operatie aankan. Als de situatie verandert, kan de patiënt weer terugkomen op de wachtlijst.

U ziet gegevens van de afgelopen 5 jaar. Wilt u gegevens bekijken ouder dan 5 jaar? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 2.5 en 2.8.

Waarom gaan patiënten van de wachtlijsten af?

Bij elke orgaanwachtlijst ziet u de redenen waarom patiënten van deze wachtlijst af zijn gegaan. 

‘Transplantatie gehad buiten Eurotransplant' betekent dat de patiënt een transplantatie heeft gehad in een land dat niet hoort bij Eurotransplant. Bijvoorbeeld omdat een familielid in het buitenland een nier aan de patiënt heeft gegeven.

Reden uitstroom nier wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 990 980 998 952 818
Patiënt is overleden 66 87 66 67 83
Patiënt kan operatie niet aan 102 104 112 112 170
Transplantatie gehad buiten Eurotransplant 2 2 3 - 4
Transplantatie is minder dringend 36 23 48 31 40
Andere reden 179 155 139 125 177
Totaal 1375 1351 1366 1287 1292

Cijfers van 5 juli 2021

Reden uitstroom hart wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 35 38 38 38 41
Patiënt is overleden 3 15 9 5 8
Patiënt kan operatie niet aan 3 3 6 3 5
Transplantatie is minder dringend 3 2 4 3 3
Andere reden 2 3 1 1 2
Totaal 46 61 58 50 59

Cijfers van 5 juli 2021

Reden uitstroom long wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 73 74 89 105 87
Patiënt is overleden 19 26 12 12 17
Patiënt kan operatie niet aan 6 13 10 11 14
Transplantatie is minder dringend - - 1 1 1
Andere reden 5 3 3 5 4
Totaal 103 116 115 134 123

Cijfers van 5 juli 2021

Reden uitstroom lever wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 159 169 195 190 186
Patiënt is overleden 28 14 27 32 32
Patiënt kan operatie niet aan 7 12 8 9 11
Transplantatie gehad buiten Eurotransplant - 1 - - -
Transplantatie is minder dringend 9 12 7 9 7
Andere reden 9 9 7 15 13
Totaal 212 217 244 255 249

Cijfers van 5 juli 2021

Reden uitstroom alvleesklier wachtlijst 2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt heeft transplantatie gehad 28 33 45 29 29
Patiënt is overleden 3 2 2 2 1
Patiënt kan operatie niet aan - 2 4 2 6
Transplantatie is minder dringend - - 1 - 1
Andere reden 2 6 8 3 4
Totaal 33 43 60 36 41

Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd van patiënten die door overlijden van de wachtlijst af gaan

Hieronder ziet u de leeftijd van de patiënten die niet meer op wachtlijst staan omdat ze helaas zijn overleden.

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
0 tot 16 jaar - - - - 1
16 tot 56 jaar 17 28 21 20 27
56 tot 65 jaar 18 23 19 17 22
65 jaar of ouder 31 36 26 30 33
Totaal 66 87 66 67 83

Nier - Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
0 tot 16 jaar 1 3 2 - 1
16 tot 56 jaar - 4 - 3 4
56 tot 65 jaar - 7 5 1 3
65 jaar of ouder 2 1 2 1 -
Totaal 3 15 9 5 8

Hart - Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
0 tot 16 jaar - 1 - - -
16 tot 56 jaar 10 9 4 3 3
56 tot 65 jaar 8 12 7 6 10
65 jaar of ouder 1 4 1 3 4
Totaal 19 26 12 12 17

Long - Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
0 tot 16 jaar 1 - 1 - -
16 tot 56 jaar 8 6 11 12 14
56 tot 65 jaar 13 4 9 13 12
65 jaar of ouder 6 4 6 7 6
Totaal 28 14 27 32 32

Lever - Cijfers van 5 juli 2021

Leeftijd 2016 2017 2018 2019 2020
16 tot 56 jaar 2 2 2 1 1
56 tot 65 jaar - - - 1 -
65 jaar of ouder 1 - - - -
Totaal 3 2 2 2 1

Alvleesklier - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep van patiënten die door overlijden van de wachtlijst af gaan

Hieronder ziet u de bloedgroepen van de patiënten die niet meer op de wachtlijst staan omdat ze zijn overleden.

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O 32 49 40 28 40
A 22 24 19 26 27
B 11 11 6 11 14
AB 1 3 1 2 2
Totaal 66 87 66 67 83

Nier - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O 2 5 6 3 5
A - 7 3 2 2
B 1 1 - - 1
AB - 2 - - -
Totaal 3 15 9 5 8

Hart - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O 6 14 7 8 11
A 13 11 5 4 5
B - 1 - - 1
Totaal 19 26 12 12 17

Long - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O 13 7 14 15 14
A 9 5 10 10 13
B 6 - 2 6 5
AB - 2 1 1 -
Totaal 28 14 27 32 32

Lever - Cijfers van 5 juli 2021

Bloedgroep 2016 2017 2018 2019 2020
O - 2 2 1 1
A 3 - - 1 -
Totaal 3 2 2 2 1

Alvleesklier - Cijfers van 5 juli 2021