Patiënten die van de wachtlijst afgaan

Er zijn verschillende redenen waarom patiënten van wachtlijst af gaan. Natuurlijk als iemand een donororgaan heeft gekregen. Soms overlijden er ook mensen tijdens het wachten. 

Maar het gebeurt ook als het met een patiënt beter gaat, zodat een transplantatie minder dringend is. Of als het slechter gaat en de patiënt daardoor geen operatie aankan. Als de situatie verandert, kan de patiënt weer terugkomen op de wachtlijst.

U ziet gegevens van de afgelopen 5 jaar. Wilt u gegevens bekijken ouder dan 5 jaar? Kijk dan in onze jaarverslagen, tabel 2.5 en 2.8.

Waarom gaan patiënten van de wachtlijsten af?

Bij elke orgaanwachtlijst ziet u de redenen waarom patiënten van deze wachtlijst af zijn gegaan. 

‘Transplantatie gehad buiten Eurotransplant' betekent dat de patiënt een transplantatie heeft gehad in een land dat niet hoort bij Eurotransplant. Bijvoorbeeld omdat een familielid in het buitenland een nier aan de patiënt heeft gegeven.

Reden uitstroom nier wachtlijst 2015 2016 2017 2018 2019
Patiënt heeft transplantatie gehad 984 990 980 998 951
Patiënt is overleden 75 66 86 66 67
Patiënt kan operatie niet aan 73 102 104 112 112
Transplantatie gehad buiten Eurotransplant 3 2 2 3 -
Transplantatie is minder dringend 22 36 23 48 31
Andere reden 124 179 155 139 125
Totaal 1281 1375 1350 1366 1286

Cijfers van 15 april 2020

Reden uitstroom hart wachtlijst 2015 2016 2017 2018 2019
Patiënt heeft transplantatie gehad 54 35 38 38 38
Patiënt is overleden 12 3 15 9 5
Patiënt kan operatie niet aan 1 3 3 6 3
Transplantatie is minder dringend 4 3 2 4 3
Andere reden 1 2 3 1 1
Totaal 72 46 61 58 50

Cijfers van 15 april 2020

Reden uitstroom long wachtlijst 2015 2016 2017 2018 2019
Patiënt heeft transplantatie gehad 78 73 74 89 105
Patiënt is overleden 20 19 26 12 12
Patiënt kan operatie niet aan 8 6 13 10 11
Transplantatie is minder dringend - - - 1 1
Andere reden 4 5 3 3 5
Totaal 110 103 116 115 134

Cijfers van 14 april 2020

Reden uitstroom lever wachtlijst 2015 2016 2017 2018 2019
Patiënt heeft transplantatie gehad 151 159 169 195 190
Patiënt is overleden 28 28 14 26 32
Patiënt kan operatie niet aan 16 7 12 8 9
Transplantatie gehad buiten Eurotransplant - - 1 - -
Transplantatie is minder dringend 9 9 12 7 9
Andere reden 20 9 9 7 15
Totaal 224 212 217 243 255

Cijfers van 14 april 2020

Reden uitstroom alvleesklier wachtlijst 2015 2016 2017 2018 2019
Patiënt heeft transplantatie gehad 33 28 33 45 29
Patiënt is overleden 1 3 2 2 2
Patiënt kan operatie niet aan 1 - 2 4 2
Transplantatie is minder dringend - - - 1 -
Andere reden 5 2 6 8 3
Totaal 40 33 43 60 36

Cijfers van 14 april 2020

Leeftijd van patiënten die door overlijden van de wachtlijst af gaan

Hieronder ziet u de leeftijd van de patiënten die niet meer op wachtlijst staan omdat ze helaas zijn overleden.

Leeftijd 2015 2016 2017 2018 2019
16 tot 56 jaar 22 17 27 21 20
56 tot 65 jaar 22 18 23 19 17
65 jaar of ouder 31 31 36 26 30
Totaal 75 66 86 66 67

Nier - cijfers van 15 april 2020

Leeftijd 2015 2016 2017 2018 2019
0 tot 16 jaar 2 1 3 2 -
16 tot 56 jaar 7 - 4 - 3
56 tot 65 jaar 3 - 7 5 1
65 jaar of ouder - 2 1 2 1
Totaal 12 3 15 9 5

Hart - cijfers van 15 april 2020

Leeftijd 2015 2016 2017 2018 2019
0 tot 16 jaar - - 1 - -
16 tot 56 jaar 7 10 9 4 3
56 tot 65 jaar 13 8 12 7 6
65 jaar of ouder - 1 4 1 3
Totaal 20 19 26 12 12

Long - cijfers van 15 april 2020

Leeftijd 2015 2016 2017 2018 2019
0 tot 16 jaar 1 1 - 1 -
16 tot 56 jaar 13 8 6 11 12
56 tot 65 jaar 12 13 4 9 13
65 jaar of ouder 2 6 4 5 7
Totaal 28 28 14 26 32

Lever - cijfers van 15 april 2020

Leeftijd 2015 2016 2017 2018 2019
16 tot 56 jaar 1 2 2 2 1
56 tot 65 jaar - - - - 1
65 jaar of ouder - 1 - - -
Totaal 1 3 2 2 2

Alvleesklier - cijfers van 15 april 2020

Bloedgroep van patiënten die door overlijden van de wachtlijst af gaan

Hieronder ziet u de bloedgroepen van de patiënten die niet meer op de wachtlijst staan omdat ze zijn overleden.

Bloedgroep 2015 2016 2017 2018 2019
O 41 32 48 40 28
A 21 22 24 19 26
B 10 11 11 6 11
AB 3 1 3 1 2
Totaal 75 66 86 66 67

Nier - cijfers van 15 april 2020

Bloedgroep 2015 2016 2017 2018 2019
O 8 2 5 6 3
A 2 - 7 3 2
B 2 1 1 - -
AB - - 2 - -
Totaal 12 3 15 9 5

Hart - cijfers van 15 april 2020

Bloedgroep 2015 2016 2017 2018 2019
O 11 6 14 7 8
A 9 13 11 5 4
B - - 1 - -
Totaal 20 19 26 12 12

Long - cijfers van 15 april 2020

Bloedgroep 2015 2016 2017 2018 2019
O 11 13 7 14 15
A 9 9 5 9 10
B 6 6 - 2 6
AB 2 - 2 1 1
Totaal 28 28 14 26 32

Lever - cijfers van 15 april 2020

Bloedgroep 2015 2016 2017 2018 2019
O - - 2 2 1
A 1 3 - - 1
Totaal 1 3 2 2 2

Alvleesklier - cijfers van 15 april 2020