Organen die gedoneerd zijn na de dood

Als iemand na overlijden organen doneert kunnen die niet altijd allemaal worden getransplanteerd. In een ideale situatie kan een donor 2 nieren, 2 longen, een lever, een hart en een alvleesklier (pancreas) geven.

De uitnamechirurg haalt alleen een orgaan uit het lichaam van de donor als hij denkt dat dit orgaan getransplanteerd kan worden. Soms blijkt na uitname dat het toch niet mogelijk is om te transplanteren.

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) houdt dit bij voor de verschillende organen. U ziet gegevens van het vorige jaar. Wilt u gegevens bekijken van langer geleden? Kijk dan in onze jaarverslagen bij tabel 4.7.

Bij de cijfers op deze pagina geldt dat een dubbele long als 2 organen worden geteld.

2019
Totaal aantal gemelde donoren 304

Cijfers van 25 maart 2020

Hoeveel donoren en donororganen zijn bij ons gemeld?

Donoren/organen Hart Lever Long Nier Alvleesklier
Donoren die gemeld zijn voor dit orgaan 54 252 176 289 254
Aantal gemelde organen 54 252 351 573 254

Cijfers van 25 maart 2020

1. Waarom leidt een gemelde donor niet altijd tot een transplantatie?

Soms is iemand gemeld als donor, maar voor bepaalde organen niet. Wat is daarvan de reden?

Reden Hart Lever Long Nier Alvleesklier
Medische reden 52 43 113 15 43
Geen toestemming voor dit orgaan 3 6 14 - 6
De donor is dood door stilvallen van de bloedsomloop (DCD) 195 - - - -
Operatie kan niet doorgaan - 1 - - -
Andere reden - 2 1 1
Totaal 250 52 128 15 50

Cijfers van 25 maart 2020

Toelichting
DCD staat voor Donation after Circulatory Death; hart en bloedsomloop zijn gestopt.
Operatie kan niet doorgaan: soms kan een transplantatie niet doorgaan om organisatorische redenen, zoals geen operatiekamer of operatieteam beschikbaar, overmacht en dergelijke.

2. Waarom meldt een arts soms bepaalde organen niet aan voor donatie?

Iemand die organen kan geven, is soms voor bepaalde organen niet gemeld. Wat is daarvan de reden?

Reden Hart Lever Long Nier Alvleesklier
Medische reden/leeftijd - - 1 4 -
Andere reden - - - 1 -
Totaal 0 0 1 5 0

Cijfers van 25 maart 2020

3. Waarom kan donatie voor bepaalde organen soms niet doorgaan?

Soms is een orgaan wel gemeld, maar wordt het niet uit het lichaam gehaald. Wat is daarvan de reden?

Reden Hart Lever Long Nier Alvleesklier
Het aanbod is ingetrokken - - 10 - -
Geen geschikte ontvanger gevonden - 1 - - 6
Medische reden - 1 2 8 1
Medische reden bij donor 8 18 48 11 98
Operatie kan niet doorgaan - 1 - - 8
Andere reden 1 28 74 68 12
Vorm van donororgaan wijkt af 1 6 12 4 5
Toestemming is ingetrokken - 2 - - -
Totaal 10 57 146 91 130

Cijfers van 25 maart 2020

Toelichting
Geen geschikte ontvanger gevonden: bij longen komt dat bijvoorbeeld door iemands lengte. Voor alvleesklieren staan er weinig ontvangers op de wachtlijst en dat maakt de kans kleiner dat er een passende ontvanger wordt gevonden.

Operatie kan niet doorgaan: soms kan een uitname-operatie niet doorgaan om organisatorische redenen, zoals geen operatiekamer of operatieteam beschikbaar, natuurrampen, overmacht en dergelijke.

4. Waarom kan een orgaan soms niet aan een ontvanger gegeven worden?

Soms is een orgaan uit het lichaam gehaald, maar wordt het niet getransplanteerd bij een patiënt. Wat is daarvan de reden?

Reden Hart Lever Long Nier Alvleesklier
Geen geschikte ontvanger gevonden - 1 - - 2
Medische reden - - - 2 -
Medische reden bij donor 2 3 1 5 27
Medische reden bij donor - weefseldonatie 1 - - - -
Medische reden - weefseldonatie 1 - - - -
Operatie kan niet doorgaan - - - - 2
Andere redenen 1 11 5 6 9
Anatomie wijkt af 1 - - 1 -
Vorm van donororgaan wijkt af - 13 8 17 18
Anatomie van ontvanger wijkt af - - - - 1
Totaal 6 28 14 31 59

Cijfers van 25 maart 2020

Toelichting
Geen geschikte ontvanger: bij longen komt dat bijvoorbeeld door iemands lengte. Voor alvleesklieren zijn er weinig ontvangers en is de kans kleiner dat er een match is.

Operatie kan niet doorgaan: soms kan een transplantatie niet doorgaan om organisatorische redenen, zoals geen operatiekamer of operatieteam beschikbaar, natuurrampen, overmacht en dergelijke.

5. Onderzoek

Hoeveel organen zijn naar een laboratorium gegaan voor wetenschappelijk onderzoek?

Hart Lever Long Nier Alvleesklier
Orgaan naar laboratorium - 5 - 6 27

Cijfers van 25 maart 2020

6. Resultaat

Van hoeveel donoren zijn organen getransplanteerd en om hoeveel organen gaat het?

Resultaat Hart Lever Long Nier Alvleesklier
Aantal donoren (geëffectueerd) 40 162 96 232 38
Getransplanteerde organen 40 165 191 445 38

Cijfers van 25 maart 2020

  • bij transplantaties van alvleesklieren tellen we ook de transplantaties mee van eilandjes van Langerhans
  • een donorlever kan gesplitst worden in tweeën zodat twee patiënten een levertransplantatie krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij kinderen voor wie een volwassen lever te groot is (split liver). In de cijfers op deze pagina tellen we 1 lever die leidt tot 2 split liver transplantaties mee als 2 transplantaties.