Wachttijd niertransplantatie per bloedgroep

Bij niertransplantaties verschilt de wachttijd per bloedgroep en programma. Hieronder ziet u een overzicht.

In de eerste grafiek is de wachttijd vanaf de dialyse tot aan de niertransplantatie in jaren te zien. Hier is alleen gedifferentieerd op bloedgroep, niet op programma's. Het betreft hier de mediane wachttijd (de helft van de patiënten is binnen de gegeven tijd getransplanteerd). In de tweede grafiek gaat het om 75% van de nierpatiënten die binnen dit tijdsbestek een nier ontvangen.

Wachttijd tussen dialyse en niertransplantatie per bloedgroep

Wachttijd tussen dialyse en niertransplantatie per bloedgroep in 2016, 2017 en 2018

Wachttijd tussen dialyse en niertransplantatie per bloedgroep voor 75% van de nierpatiënten

Wachttijd tussen dialyse en niertransplantatie per bloedgroep voor 75% van de nierpatiënten

In de grafieken hieronder is de wachttijd gedifferentieerd op programma's en bloedgroep. De programma's zijn:

  • het reguliere Eurotransplant nier-allocatie programma
  • het acceptabele mismatch programma waarbij hoog geïmmuniseerde patiënten voorrang krijgen indien er een donor is zonder onacceptabele mismatch (HLA mismatches waartegen ze aangetoonde antistoffen in het bloed hebben)
  • het Eurotransplant Senior programma waarbij de nier wordt gealloceerd van een 65-plusser naar een 65-plusser zonder HLA-match.
2018 dialysetijd tussen wachtlijstplaatsing en niertransplantatie per bloedgroep

Dialysetijd tussen wachtlijstplaatsing en niertransplantatie per bloedgroep en per allocatietype (incl. preëmptieve transplantaties) in 2018 in jaren

2017 dialysetijd tussen wachtlijsplaatsing en niertransplantatie per bloedgroep

Dialysetijd tussen wachtlijstplaatsing en niertransplantatie per bloedgroep in 2017 in jaren

2016 dialysetijd tussen wachtlijsplaatsing en niertransplantatie per bloedgroep

2016 dialysetijd tussen wachtlijstplaatsing en niertransplantatie per bloedgroep