Hulp bij donorkeuze

14 september 2020

Ja, nee, misschien: veel mensen vinden het lastig om te bepalen of ze wel of geen donor willen zijn na hun overlijden. Om hen te helpen bij het maken van een keuze in het Donorregister heeft de nierstichting een test ontwikkeld: donorkeuze.nl.

De test geeft niet aan of iemand wel of geen orgaandonor moet worden, maar zet aan tot het vormen van een mening. Aan de hand van het beantwoorden van negen vragen krijgen mensen meer inzicht in hun persoonlijke beweegredenen. De vragen zijn gebaseerd op onderzoek naar de psychologische factoren die een rol spelen bij de beslissing om wel of geen donor te worden. Dit helpt mensen om hun eigen houding over orgaandonatie beter te begrijpen.

Inzicht

Het doel van de test van de nierstichting is om mensen aan het denken te zetten door prikkelende vragen te stellen zodat iemand meer inzicht krijgt in zijn of haar persoonlijke beweegredenen.